Perpustakaan Unpas Ngayakeun Kagiatan “ Bimbingan Pembaca”

Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perpustakaan Universitas Pasundan (Unpas) Hilman Firmansyah,SIP,MAP netelakeun kagiatan bimbingan maca  di perpustakaan Unpas leuwih ditaekeun deui  darajatna ku cara konsultasi. Hal ieu luyu jeung amanat program kerja ti Forum Perpustakaan  Perguruan Tinggi Indonesia nu aya pakuat pakaitna jeung literasi informasi. “ Kukituna dina  bimbingan maca lain wae dilakukeun  ka civitas akademika Unpas tapi oge dilakukeun ka staf pengajar khusuna nu ngabutuhkeun upload data penilaian  ka  portal garuda “. Pokna  waktu narimarombongan Badan Arsip & Perpustakaan  Provinsi  Jawa TengahJl. Dr.Setiabudi No. 201.C Semarangdipingpin ku Kepala Badan Arsip & Perpustakaan Jawa Tengah Drs.Agus Waluyo dibarengan 3 Pustakawan sawatara waktu  katukang waktu ngadongdon ka Perpustakaan Unpas nu lokasina di kampus IV Jl.Dr.Setiabudi No.193 Bandung

Numutkeun Hilman  saperti diberitakeun Koran Giwangkara Portal Garuda henteu dimangfaatkeun ngan  ku civitas akademika Unpas wungkul tapi dimangfaatkeun oge ku staf pengajar ti perguruan tinggi sejen nu ngabutuhkeun jasa UPT Perpustakaan Unpas.Dina ieu kasempetan Hilman ngajentrekeun kagiatan maca,konsultasi nu dilaksanakeun di  Perpustakaan Unpas nyaeta  ngawengku lian ti mahasiswa  nu rek diajar nyusun proposal atawa penelitian dibere bimbingan ku petugas referen oge mahasiswa nu datang ka perpustakaan manggih kasulitan dina hal penelusuran jurnal ilmiah atawa litelatur dibere bimbingan ku petugas perpustakan  sarta pelatihan atawa bimbingan  ka perpustakaan fakultas  jeung staf  Lembaga penelitian ngeunaan upload data penelitian  atawa karya tulis ka www.diglib.unpas.ac.id jeung bimbingan Pojok Internet turta Jurnal Online.Jeroning kitu Kepala Badan Arsip & Perpustakaan Jawa Tengah Drs.Agus Waluyo netelakeun kataji pisan ku ayana kagiatan bimbingan maca di perpustakaan Unpas. Tujuan ngadongdon ka perpustakaan Unpas,ceuk Agus, lianti silaturahmi oge sharing pengetahuan tumali jeung program kerja perpustakaan khususna “ Bimbingan Pembaca “. Lian ti kitu alesan sejenna naon pangna dipilih perpustakaan perguruan tinggi nyaeta kulantaran  masih lobana nu datang ka perpustakaan daerah ti kalangan mahasiswa .“ Kukituna saacan nangtukeun formula nu tepat pikeun ngarancang model  “ Bimbingan Pembaca” ngayakeun heula  study banding ka perpustakaan perguruan tinggi,salah sahiji nu dipilih nyaeta UPT Perpustakaan Unpas”.ceuk Agus.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *