Saurang Wisudawan Diumrohkeun ,1006 Lulusan UIN SGD Diwisuda

Aya 1006 lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung diwisuda dina acara prosesi sidang senat terbuka wisuda ke 59 dipimpin rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH.M.Hum lumangsung Minggu  16 Maret 2014 di aula utama gedong anyar  kampus Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung. Sajumlah  lulusan  ngawengku ti Fakultas Ushuluddin (S1) 40 lulusan,Fakultas  Tarbiyah & Keguruan (S1) 341 lulusan,Fakultas Syariah & Hukum (S1) 132 lulusan,Fakultas Dakwah & Komunikasi (S1) 109 lulusan,Fakultas Adab &Humaniora (S1) 108 lulusan,Fakultas Psikologi (S1) 37 lulusan,Fakultas Sains & Teknologi (S1) 124 lulusan,Fakultas Ilmu Sosial & Politik (S1)  88 lulusan, Program Magister(S2) 12 lulusan,Program Doktor (S3) 14 lulusan jeung Program Diploma (D-3) saurang. Tina sajumlah wisudawan diantarana  lian ti   saurang wisudawan  Naih Nurjanah lulusan Pendidikan Bahasa Arab  Fakultas Tarbiyah & Pendidikan  meunang pangajen    ti  rektor  kulantaran mibanda prestasi  tahfidz  Qur’an 30 juz  bakal diumrohkeun  ku  bantuan  Bank BRI.  Nyakitu deui rektor  mere pangajen ka 33 wisudawan  Yudicium Cumlaude  meunang Indek Prestasi Kumulatif (IPK) pangconcolangna  ti sababaraha fakultas  nyaeta  Meta Malihatul Maslahat  IPK 3,96 ti Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin, Busro  3,89 Perbandingan Agama Fakultas  Ushuluddin, Ode Siniarsana  3,86  Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, Ipah Nurholipah  3,82 Pengembangan Masyarakat Islam  Fakultas Dakwah & Komunikasi sarta ti Program Doktor   nyaeta Dr.Ramadan Fauzi M.Ag  IPK na  3,71.  Dina biantarana Deddy nembrakkeun  UIN SGD salaku perguruan tinggi  geus mampu ngaadumaniskeun ilmu kaislaman jeung ilmu umum.  “ Kukituna lulusanna bisa  wae  icikibung dina widang kaislaman  ku wawasan  nu  luhung  nyakitu  deui kailmuan umum bari jeung  wawasan kaislamanna  jembar. Tangtuna ieu pangabdian pikeun kamaslahatan umat manusa jeung ngamekarkeun masarakat turta disumbangkeun pikeun pangwangunan nagara jeung  bangsa Indonesia “. pokna.

Dina ieu kasempetan Deddy  saperti diberitakeun Koran Giwangkara miharep ilmu,pengalaman jeung kaparigelan  nu dipibanda salila  kuliah di UIN SGD muga muga aya  mangpaat  turta  jadi life skill  aya gunana pikeun bekel di mangsa nu bakal datang nu leuwih hade sarta dijadikeun bekel  dina pangwangunan masarakat dina negakkeun syiar Islam. Dedy  peupeujeuh yen jenjang pendidikan nu kakara  direngsekeun mahasiswa  lain ahir tina proses belajar tapi oge bisa meunang  ku ngaliwatan  proses belajar di masarakat. Kukitu dina nyanghareupan  dinamika masarakat  diperlukeun sikap silih  mikanyaho,sauyunan lain ku  sikap konfrontatif sok komo anarkis. “ Simkuring nitip ka para alumni,jaga  ngaran  UIN SGD Bandung sahade-hadena  sarta singlaran tina hal-hal nu bisa ngaruksak “ tandesna.(Suherman.S).- 

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *