Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin M.Pd : 90% Lapangan Kerja Ngabutuhkeun Lulusan Perguruan Tinggi

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Didin Wahidin M.Pd nembrakkeun  nitenan kanyataan  kiwari yen 90 % lapangan kerja anyar ngabutuhkeun kamampuan satingkat lulusan perguruan tinggi. Ari  50 %  tumuwuh mekarna ekonomi dirojong ku teknologi.Anapon nu nangtukeun hasil  usaha  jalmana oge ditangtukeun ku pendidikanna.Nyakitu deui hal sejenna nyaeta  ulah dipopohokeu pentingna mibanda kaparigelan nu hade salaku modal pikeun saingan.Sedengkeun ngeunaan gelar henteu aya gunana saupama henteu nguasa kaparigelan.Kitu biantara wejanganna ditepikeun dina Wisuda ka 57 Sarjana(S1) ,Magister(S2) jeung Doktor(S3) taun akademik 2013-2014  lumangsung Saptu 21 Juni 2014 di Bandung Convention Centre (BCC) Jl.Soekarno-Hatta No.354 Bandung ngawisuda 1.111 lulusan ngawengku 555  ti FKIP, 94 FakultasHukum, 40 Fikom 7FAI, 6 Fakultas Teknik,2 Fakultas Pertanian, 119  Magister Pendidikan, 40 Magister Hukum,90 Magister PendidikanAgama Islam jeung 59 lulusan Program Doktor nu dina ieu kasempetan diluuhan Ketua Badan Pembina,Badan Pengawas jeung Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara  nyaeta H.Dadan Saefulhaq Nawawi,Letjen (Purn) H.A.Roestandi,SH,Dr.Suhendra Yusuf ,senat  civitas akademika , Ketua Panitia  wisuda  Drs. H.Husen  Syaeful Insan,M..M.Pd ,Kepala Humas Uninus Drs. Maman Nurjaman  sarta para pejabat nu aya pakuat pakaitn .Tina sajumlah  lulusan diantarana   kapeto aya wisudawan,wisudawati kategori terbaik,lulusan tercepat,lulusan termuda  sarta  wisudawan tepat tanggal 21 Juni 2014 ngarayakeun ulang taun kalahiranna.

Numutkeun Didin saperti diberitakeun Koran Gwangkara  ku nitenan   kanyataan eta teh para lululusan Uninus nu  dina ieu kasempetan diwisuda tangtuna kaasup jalma nu  untung kulantaran geus jadi jalma  unggul,sabab  sabagian gede tenaga kerja di urang ayeuna rata-rata pendidikanna ngan nepi ka  sekolah dasar. Kukituna geus meunang kauntungan ieu teh ulah nepi ka disapirakeun geus ngarasa bangga meunang gelar. Sahadena na mah para lulusan kudu mibanda rasa yen geus lulus teh nyaeta akhir tina proses belajar.Ku geus boga rasa ieu hasil belajar sahenteuna boga kompetensi-kompentensi diperlukeun saingan di abad 21 kacida kompetitifna. “ Kompetensi diperlukeun ngawengku literasi sains jeung teknologi turta mampu adaptasi  jeung gancangna kajadian parobahan di zaman ayeuna. Nyakitu deui para lulusan kudu jadi pembelajar sapanjang hayat (lifelong learning),mibanda kamampuan mecahkeun masalah  (problem solver), pinter nata diri (self management), jeung mambu gawe bareng (teamwork).Dina ieu kasempetan  oge  Didin lian ti ngawilujengkeun  ka para wisudawan katut rengrengan kulawargana   sarta ngahaturkeun nuhun  ku kapercayaanna  geus milih Uninus salaku kampus tempat kuliah . “ Simkuring ngajurung doa  mudah-mudahhan ilmu pengetahuan,gelar sarjana,magister  jeung  doktor nu dipibanda bisa mawa mangfaat  pikeun diri sorangan,kulawarga  sarta  di tempat mancen gawe sewang-sewangan  pikeun nu geus digawe, sarta pikeun bangsa  Indonesia jeung  keur sasama manusa

Nyakitu deui nganuhunkeun ka masarakat ,Alhamdullilah kapercayaan masarakat  ka Uninus  beuki hade ,tangtuna hal ieu  balukar tina tarekah sakabeh dosen,karyawan turta  sivitas akademika Uninus. Bukti kapercayaan ieu teh lian ti taun ka taun jumlah mahasiswa  Uninus ngaronjat sacara signifikan  sarta beuki loba pihak-pihak hayang gawe bareng jeung Uninus boh instansi pemerintah nyakitu deui pihak-pihak sejenna dina ngalaksanakeun sagala rupa program tri dharma perguruan tinggi  turta beuki mgaronjatna prestasi  Uninus nyaeta juara divisi utama sepakbola mahasiswa di Jawa Barat,juara MTQ nasional. Uninus dipercaya pikeun nyalurkeun sagala rupa beasiswa ,Uninus jadi partner pikeun Kemendikbud,Kemenag,Pemda Jabar dina ngaronjatkeun kualitas Sumberdaya Daya Manusia (SDM) ku sagala program..Nyigeung  jati diri Uninus ,Didin  ngadugikeun rasa syukurna .Kulantaran hasil tina konteplasi jeung pemikiran nu sagemblengna ti sivitas akademika Uninus  ngalahirkeun  kasadaran  ngeunaan jati diri  sivitas akademika Uninus nu karrangkum  dina angka Hiji Tilu  Genep  ( 1-3-6). Nu maksudna hiji yen sivitas akademika Uninus mibanda salaku jadi perguruan tinggi Islam  unggul turta mandiri. Tilu hartina satiap sivitas akademika Uninus sadar tilu misi atawa komitmen pokok Uninus nyaeta komitmen kailmuan,kaislaman jeung kabangsaan diharepkeun ngahasikeun nyata alumni kompeten,kompetitif turta mibanda akhlak mulia. Ari genep hartina yen salaku anggota kulawarga Uninus dina tingkah paripolahna  nyoko kana 6 sistem anutan nyaeta nilai teologis,nilai fisis fisologis,logis rasional,etis,estesis sarta nilai teleologis.Di akhir biantarana sacara khusus  Didin lian ti   ngahaturkeun nuhun  ka para undangan,pengelola BCC,para pembantu rektor,panitia wisuda,pimpinan fakultas,program studi,para dosen,petugas lapangan kebersihan,petugas keamanan boh  internal nyakitu deui aparat kepolisian,para wartawan sarta  sakakabeh pihak nu geus ngabantu  lancarna  acara wisuda.Mudah-mudahan Allah SWT ngabales ku pahalana berlipat ganda.Amin. Oge menta maaf  ka  masarakat nu ngagunakeun jalan di sabudeureun lokasi wisuda  kaganggu sarta sababaraha poe deui asup ka bulan suci Ramadhan sakumna  rengrengan pimpinan sivitas akademika Uninus ngawilujeungkeun ngalaksanakeun ibadah saum. (Suherman.S).- 

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *