Wisuda ke 58 UIN SGD Bandung Dilaksanakeun 2 Gelombang

Kagiatan  acara wisuda ka 58 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung taun akademik 2013-2014 nu dipimpin rektor Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum kapaksa dilaksanakeun 2 gelombang,ceuk Kepala Bagian Humasna Sakrim Mihardja M.Ag netelakeun ka Koran Giwangkara  balukar  tina loba jumlahna wisudawan henteu saimbang jeung kaayaan kapasitas  Gedong Auditorium SGD Jl..A.H.Nasution No.105 Bandung. Gelombang ka 1 dilaksanakeun poe Minggu 8 September 2013 ngawisuda 1022 lulusan Fakultas Tarbiyah & Keguruan,sedengkeun lulusan ti Fakultas sejenna dilaksanakeun poe Minggu 22 September 2013 ngawisuda 1.178 lulusan masing – masing  ti  program Sarjana (S1), program Magister (S2),program Doktor (S3) jeung program (D3) Diploma. (Suherman.S).- 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *