H.A.Hamdan Kepala Bappeda Kota Sukabumi Meunang gelar Doktor Ti Uninus

Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Sukabumi Drs.H.A.Hamdan MM   poe Rebo 6  Nopember 2013  ngarasa gumbira pisan.Kagumbiraannana tembong  oge ti bojona O.Rohayati  katut tilu anakna sarta rengrengan kulawargana sarengsena mertahankeun disertasina  ujian sidang terbuka S3 (Doktor) widang  manajemen pendidikan  di Program  Pasca Sarjana  Universitas Islam Nusantara (Uninus) ditandeskeun lulus ku Direkturna Prof.Dr.H.Achmad Sanusi M.PA  meunang predikat sangat memuaskan  Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,49 kukituna ti mimiti  poe ieu syah  boga hak meunang make gelar Dr.(Doktor).“Alhamdullilah simkuring kuliah S3 na rada lila ampir lima taun   kakara  rengse..,Jadi  dikeureuyeuh  bari dibarengan  niat  motivasi  sangkan  dina  mancen gawe   leuwih professional. Sok  sanajan  pakepuk jeung  urusan  dinas   pagawean kantor,samalah mah  sababaraha kali pindah kantor dinas ngajadikeun motivasina  naek turun  sumengetna  ngarengsekeun pendidikanna. Ku geus rengsena ieu teh tangtuna kacida gumbira pisan   “.ceuk  Dr.Hamdan  lahir di Bogor 28 Desember 1958 ti pasangan  bapa Endang Sutisna  jeung ibu Siti .Rohati (alm) alumni S1 STIA LAN RI , S2 Universitas Ars Internasional  netelakeun ka Koran Giwangkara  waktu ditanya kesanna.

Numutkeun  Hamdan  demi  tunggtutan  mancen  gawe sangkan  professional di taun 2008 mimiti   asup  ka S3 Uninus,,harita masih  nyangking kalungguhan salaku Kepala Dispenda kota Sukabumi,ari saacanna taun 2003 Kepala Kantor Informasi & Komunikasi (Infokom) kota Sukabumi  tuluy   taun 2009 dipindahkeun  deui jadi Kepala BPMPKB  (Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Perempuan & Keluarga Berencana) kota Sukabumi.

Motivasi  sumanget  pikeun ngarengsekeun pendidikan rada kendor  di taun 2010. waktu ngamitian penelitian keur disertasina  ,data geus kumpul sarta dianalisa katunda ,kulantaran  harita orientasina  kana ngaronjatkeun kinerja.Kakara nguniang deui sumangetna  ngarengsekeun  disertasina  di  bulan Mei 2013 saengeusna  mancen kalungguhan salaku Kepala Bappeda kota Sukabumi.. Kulantaran ku kasibukan di kantor anyar, kakara bisa miluan sidang tertutup 5 September 2013,  ku ayana rojongan Direktur Pasca Sarja Uninus,Promotor Prof.Dr.H.Sutaryat Trisnamasyah,MA,Ko Promotor Prof.Dr.Ahmad Suryadi MA,Anggota Promotor Dr.Hj.Ika Kartika AF,M.Pd  sarta penguji nu ahirna bisa miluan ujian sidang terbuka   poe Rebo 6 Nopember 2013 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung mertahankeun disertasina “ Manajemen Pemberdayaan Kader  Bina Keluarga Balita (BKB) Dalam Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini “( Studi di Kota Sukabumi). Sacara umum ceuk Hamdan hasil tina penelitian ieu yen BKB geus nunjukeun kaberdayaannana kulantaran  manajemen pemberdayaan kader BKB mampu ngaronjatkeun tumbuh kembang anak usia dini nu dikokolakeun sacara terintegrasi ku ngaliwatan strategi pembinaan kader BKB sacara efisien,efektif  ku ayana gawe bareng PKK,LPM,Dinkes,Diknas,BPMKB pikeun babarengan  ngudag tujuan sacara sistemik.

“ Tapi kader BKB di kota Sukabumi perlu ngaronjatkeun kompetensi sacara rutin dina tarekah ngudag bebeunangan target sasaran mariluannana  ibu-ibu dina ngabingbing balita di poktan BKB boh salaku kader inti,kader pengganti jeung kader piket salaku sumber daya manusia pendidikan jalma dewasa jeung kaselarasan pemahaman pendidikan anak usia dini nu miluan sarta dina satiap kagiatan BKB sangkan masalah ekternal sarta internal bisa kaungkulan”.tandes Hamdan nu pernah miluan sagala rupa diklat,seminar sarta pernah  nganjang ka nagara deungeun diantarana wae ka Singapura, Malaysia, Thailand, Bangkok, Shenshen, Beijing, ArabSaudi, Dubai, Tunisia, Italia, Athena, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Canbera, Melbourne, Sidney samalah mah kungsi studi ngeunaan Demografi di Australian Nation University taun 2012.( (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *