Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS : Perlu Kontribusi Pikeun Ngawujudkeun Indonesia Salaku Poros Maritim Dunia

Salah sahiji gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jeung Wapres Jusuf Kalla  nu meunang rojongan publik  kalawan antuaisme nyaeta tekadna pikeun ngawujudkeun Indonesia salaku PMD (Poros Maritim Dunia).“ Prinsipna nu dimaksud Indonesia salaku PMD ngawengku dua tataran makna (pengertian),filosofis jeung praktis “.ceuk Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS mantan Menteri Kelautan & Perikanan   di periode Pemerintahan  Presiden K.H. Abdurahman Wahid jeung Presiden Megawati Soekarnoputri saperti diberitakeun Koran Giwangkara waktu nepikeun Orasi Ilmiah  “Pembangunan Kemaritiman Untuk Meningkatkan Daya Saing,Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Dan Kesehjahteraan Bangsa Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” dina acara Wisuda Uninus ka 60 lumangsung  poe Saptu 3 Desember 2016 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung nu dina ieu kasempetan diluhan Rektor Uninus Dr.H.Suhendra Yusuf,MA, turta  Rengrengan senat jeung tamu undangan.

Numutkeun Rokhmin Dahuri dina tataran filosofis,Indonesia salaku PMD ngisyaratkeun salaku PMD ngajadikeun ayana pola pikir,budaya kahirupan turta orientasi pangwangunan bangsa. tina orientasi mibanda basis daratan (land based development atawa continental based development) .Ti awal penjajahan (kolonialisme) nepi ka diadegkeunnana Kementerian Kelautan & Perikanan  sarta DMI (Dewan Maritim Indonesia) ku Presiden K.H.Abdurrahman Wahid dina September 1999 ngajadikeun orientasi wilayah kepulauan jeung lautan (archipelagic and ocean  bassed development). Ari dina tataran praktis, Indonesia salaku PMD ngandung makna yen bangsa Indonesia kudu mampu ngadayagunakeun laut,basisir jeung pulau-pulau leutik turta sakabeh SDA (Sumber Daya Alam) sarta jasa-jasa lingkungan (environmental services) nu aya kakandung di jerona pikeuun kamajuan,karaharjaan,kadaulatan bangsa.

Diharepkeun  dina jangka pendek-menengah (2015-2020) sakabeh sektor kelautan saperti perikanan,ESDM (Energi & Sumber Daya Mineral),Pariwisata Bahari,Perhubungan Laut jeung Industri sarta jasa Maritim kudu mampuh mecahkeun sakabeh permasalahan sektorna sewang-sewangan jeung sacara simultan bisa mere kotribusi  signifikan kana pemecahan sajumlah masalah bangsa. Pon kitu deui dina jangka panjang (insya Allah taun 2030) Indonesia jadi nagara maju,raharja  turta berdaulat mibanda basis kana ekonomi kelautan,hankam jeung budaya maritim..Leuwih ti eta,di ieu  kasempetan  Indonesia bisa jadi rujukan atawa teladan (a role model) pikeun bangsa-bangsa sejen  di dunia keur sagala rupa widang kelautan,ti mimiti ekonmi,IPTEK,Hankam nepi ka cara-cara nata pangwanguna kelautan atawa ocean governance.

Kukituna pikeun ngawujudkeun Indonesia salaku Poros Maritim Dunia (PMD) nyaeta Indonesia nu maju,adil makmur jeung berdaulat mibanda basis ekonomi kelautan,Hankam jeung budaya maritim perlu terus ngaronjatkeun fungsi,peran  jeung kontribusina  dina upaya nasional ti sakabeh pihak kasup  ti Perguruan Tingi di sakuliah Indonesia kaasup Uninus.Ngaronjatkeun fungsi.peran,kontribusi Perguruan Tingi kudu katembong tina kinerja Perguruan Tinggi di widang pendidikan,penelitian  jeung pengabdian ka masarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi)  Hasil penelitian lain ngan sakadar di jurnal nasional nyakitu deui internasional wungkul tapi kudu ngahasilkeun teknologi  nu sacara komersial  aya gunana pikeun payu di pasar domestik nyakitu deui global. ”Sedengkeun .Pendidikan jeung IPTEK nu dibutuhkeun dina pangwangunan kelautan nasional  nuju Indonesia salaku Poros Maritim Dunia (PMD) nyaeta sakabeh skills sarta IPTEK jeung  nuaya kaitanna jeung sababaraha  sektor ekonomi kelautan”..CeukRokhmin Dahuri.(Suherman.S).-   

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *