UIN SGD Bandung Meunang Lima Prestasi Di Widang Publikasi

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si netelakeun  UIN SGD Bandung meunang   lima  prestasi di widang  penelitian  jeung  publikasi nyaeta nu kahiji UIN Sunan Gunung Djati Bandung Sinta Score Tertinggi Kinerja Publikasi Ilmiah salila tilu taun ti mimiti 2016 nepi ka 2018 di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kadua Prof.Dr.Muhammad Ali Ramdhani salaku pemenang  penghargaan Sinta pikeun penulis artikel ilmiah nyaeta Sinta Score Tertinggi kategori Perguruan Tinggi Keagamaan dina raraga Sinta Awards taun 2018 Kemenristekdikti RI. Katilu Sertfikat Hak Kekayaan  Intelelektual (HKI) tertinggi di PTKI  Kemenag RI. Kaopat  Publikasi Scopus nu meunang 197 dokumen ,posisi  kadua saengeusna  UIN Jakarta,Kalima  nyaeta aya 9 jurnal terakreditasi nasional.Hal ieu ditetelakeun dina acara Silaturahmi  jeung Halal Bihalal  Kulawarga Besar UIN SGD Bandung nyokot tema “ Memperkokoh Semangat Kebersamaan Dalam Bingkai Akhlakul Karimah “  lumangsung sawatara waktu kaliwat  Salasa 26 Juni 2018 di Gedong Prof.K.H.Anwar Musaddad Jl.A.H.Nasution No.105 Cibiru kota Bandung nu dina ieu kasempetan  diluuhan Prof..Dr.KH.T.Fuad Wahab ngadugikeun tausiyah. Numutkeun Mahmud netelakeun ka Koran Giwangkara  prestasi sejenna nyaeta  Perpustakaan UIN SGD Bandung meunang nilai akreditasi A ti Perpustakaan Nasional RI “ Alhamdulllilah ku meunang peunteun A ieu Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) jeung Perpustakaan umum geus nyelenggarakeun workshop,seminar nasional jeung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di perpustakaan UIN SGD Bandung “pokna. Sedengkeun prestasi sejenna Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK) hasil ngaraih akreditasi A ti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). “ Hiji-hijina Prodi Pendidikan Matematika munggaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) nu meunang peunten akreditasi A “.ceuk Mahmud.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *