UIN SGD Perlu Ngalarapkeun Jeung Tungtunan Zaman

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung panceg umurna  48 taun.Loba hal geus dilakukeun tarekah pikeun   ngasejajarkeun dirina jeung Perguruan Tinggi sejenna  boh di level nasional,regional nyakitu deui internasional pikeun  ngudag  cita-citana jadi Universita Islam Negeri unggul jeung kompetitif di Asean taun 2025 mibanda basis wahyu memandu ilmu dina bingkai akhlak al karimah. Bingkai akhlak al karimah jadi kacida penting kulantaran kiwari para ilmuwan lain ngan ditungtut pikeun ngamekarkeun jeung nimukeun  ilmu anyar,tapi oge para ilmuwan ditagih pikeun salawasna boga tanggungjawab ku kamungkinan  jeung akibat tina hasil timuanna (context of discovery) sangkan jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Kitu  ceuk rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si dina biantarana waktu  Sidang Senat  Terbuka  dina raraga Dies Ntalis Ka 48 UIN SGD Bandung nyokot judul “Inovasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Untuk Peradaban Baru Islam” lumungsung Jumaah 8 April 2016  di kampus Jl.A.H.Nasution No.105 Cibiru Bandung nu dina kasempetan dijejeran Ketua Senat Prof.Dr.H.Nanat Fatah Nasir MS sarta diluuhan Menteri Agama RI Drs.H.Lukman Hakim Saifuddin.  Numutkeun Mahmud UIN SGD Bandung saperti diberitakeun Koran Giwangkara  salaku bagian tina dunia global pendidikan tinggi,otomatis kudu ngalarapkeun  jeung tungtunan  zaman saperti kurikulum kudu robah,perpustakaan kudu  modern,labolatorium kudu terpadu,dosen jeung  pagawena kudu professional,para pejabat   kampus kudu proaktif jeung mibanda kinerja hade.penelitian kudu mibanda kualitas jeung terbitan-terbitan berkala ilmiah kudu mibanda reputasi internasional.

“ Peradaban baru Islam nyaeta panggung pembelajaran babarengan jeung manusa-manusa numerat,literat jeung moderat,kukituna UIN SGD Bandung henteu meunang cicing di duniana sorangan.Kampus kudu mibanda peran aktif dina raraga  ngarengsekeun  persoalan-persoalan masarakat,bangsa jeung dunia internasional.   Mahmud miharep kampusna kudu leuwih wanian bisa saingan jeung kampus-kampus sejen boh di tingkat nasional,regional nyakitu deui internasional. Daek teu daek kampus kudu kolaborasi jeung kabutuhan dunia industri ,asosiasi,asosiasi profesi jeung kailmuan sarta jeung  pemerintah. .Kukituna sajumlah parobahan  paradigma kudu ditaratas sangkan UIN SGD Bandung  bisa makalangan jeung mekar salaku universitas negeri Islam nu  ngahadirkeun peradaban baru Islam nyaeta Paradigma UIN SGD Bandung salaku Theo-Researc Universty.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin  dina  biantarana netelakeun pihakna di Kementerian Agama  terus ngamonitor  jeung ngaevaluasi  mekarna sajumlah UIN.  Inyana miharep  UIN  teu meunang jadi perguruan tinggi Islam nu gagal dina tugas ngamekarkeun sains jeung teknologi sarta gagal dina ngamekarkeun ilmu-ilmu kaislaman Kulantaran  UIN hakekatna keur nyiapkeun pikeun  mroduksi  ulama unggul nu henteu ngan nguasa ilmu-ilmu kaislaman  tapi oge sains jeung  teknologi. Ulamana lain ngan ngarti soal-soal  fikih nu nyoko kana al-Qur’an jeung hadis tapi oge ulama nguasa  teori-teori sains basisna kana kerangka etik agama .” Di tangan ulama model ieu,corak peradaban di nusantara bakal ditangtukeun “.Ceuk Lukman HakimSaifudin.(Suherman.S).- 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *