Pangheulana Ngayakeun RAT Koperasi Mimitran Mibanda Komitmen Jadi Koperasi Sehat Jeung Kuat

Koperasi MimitranĀ  salaku Koperasi Simpan Pinjam anggotana pendidik,tenaga kependidikanĀ  sarta para purnabakti di lingkungan kecamatan Sukasari kota Bandung mibanda komitmen pikeun jadi koperasi sehat jeung kuat sarta bersih tina sagala...