Ngatur Tempat Diuk Kacida Penting Dina Keprotokolan

Ketua Panitia Bimbingan Teknis Keprotokolan pikeun tenaga teknis administrasi  Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di  lingkungan  Kopertis IV Sudirman S.Sos  nu oge salaku  Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kopertis IV  dina kagiatan acara Bimbingan Teknis Keprotokolan  Kopertis Taun 2016  poe Salasa 18 Oktober 2016  pabeubeurang ngalaporkeun lian ti ngawilujengkeun sumping  turta nganuhunkeun  ka 75 peserta  miluan bimbingan teknis keprotokolan  oge teu hilap nganuhunkeun ka  Bapak Koordinator Kopertis IV  Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim  Halim M.Sc  ngadugikeun biantarana  sakalian muka acarana.  Numutkeun Sudirman saperti diberitakeun Koran Giwangkara   kagiatan lumangsung ti  Selasa18 Oktober nepi ka  20 Oktober 2016.di Gedong Diklat Kopertis Jatinangor..Nara sumber kagiatan ieu  asalna  ti akademisi jeung praktisi mibada  kompetensi  di widang Keprotokolan. Sedengkeun  tujuan  pelatihan nyaeta  lian ti sangkan  para peserta bisa  paham  kana tata cara keprotokolan  nu hade turta  bener oge  nangtukeun lengkah  kongkrit  nu kudu dilakukan  PTS jeung  Kopertis wilayah IV  di  tahun 2016 jeung  2017 dina  ngalaksanakeun   aya kaitanna jeung  keprotokolan .jeung  ngaronjatkeun pengetahuan turta  keterampilan ka  peserta.

“ Moga-moga  kagiatan ieu bisa dilaksanakeun luyu jeung rencana jeung tujuan nu  direncanakeun bisa mawa hasil sacara hade.”.pokna. Sedengkeun Koordinator Kopertis IV  Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc dina biantarana netelakeun yen di perguruan tinggi  kagiatan utamana  nyaeta proses belajar mengajar .Didieu biasana aya bagian akademik  ngurus ngeunan  jadwal nyiapkeun sarana  jeung  prasarana perkuliahan jeung  nyiapkeun  situasi belajar sangkan henteu  aya  kaributan di tempat kuliah tangtuna oge  kaamanan patali jeung pembelajaran jeung   penelitian para dosen di labolatorium atawa di ruang kerjana masing-masing kaasup  di jerona  pengabdian ka masarakat .salah sahiji  bagian ti Tri Dharma Perguruan Tinggi. “ Tina kagiatan utama  disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi eta sabenerna aya  kagiatan-kgiatan  dilaksanakan perguruan tinggi ngarupakeun kagiatan resmi.Kukituna aya nu dikudukeun kaitanna jeung masalah keprotokolan. Contona kumaha keprotokolan ngatur kagiatan resmi sangkan lumangsung tertib luyu jeung aturan penghormatan ka para peserta.”.ceuk  Abdul Hakim Halim.

Abdul Hakim Halim dina ieu  kasempetan nembrakeun aya kajadian pernah   ngagujrudkeun ku masalah akibat  kurangna kanyaho kaitanna  jeung pengetahuan keprotokolan nyaeta baheula waktu   rapat kerja Rempug Nasional ( Rembugnas)  Kemendikbud  diiluan  sakabeh Kepala Dinas Provinsi,Disdik kabupaten.,sakabeh , pimpinan perguruan tigggi negri  jeung sakabeh Koordinator Kopertis sa- Indonesiat turta  para pejabat  aya di lingkungan  Kementrian  kukituna jumlahna  nu hadir leuwih ti   1000 peserta..Kukitna   protokol kudu  ngatur  tata upacara  dina waktu  pembukaan nyaeta ngatur tempat diuk pikeun Siapa, Duduk Dimana .Hal ieu jadi kacida penting, kulantaran salah nempatkeun pesertana atawa jalmana,urutanna salah bakal ambek-ambekkan ngajadikeun insiden nu beurat pikeun nu tanggungjawab ngatur ieu.

Kukituna ngatur  tempat diuk  kacida  penting dina keprotokolan  atawa ” Siapa duduk dimana “,ceuk Abdul Hakim Halim .  Kacida pentingna dina  keprotokolan misalna wae ngundang mentri sarta sajaumlah pejabat   ka perguruan tinggi swasta waktu   wisuda,kumaha nempatkeun tempat diuk  hiji hal kacida sensitive .  Salah nempatkeunna  jalmana  bakal nimbulkan masalah  henteu ayana  komunikasi  . “ Saupama  mentri hadir di PTS  sahenteuna aya kahayang   supaya Ketua Yayasan bisa wanoh ngobrol  hal ngeunaan  kamekaran  PTS  na ,tapi protokol nempatkeunn tempat diukna  rada anggang balukarna  tujuan henteu tinekanan. Numutkeun Abdul Hakim Halim hiji hal pikareueuseun  dina wisuda,pihakna  mibanda kesan saperti lomba pidato,coba bayangkeun nu mere  sambutan ngawengku ti  wakil wisudawan,orang tua wisudawan,Ketua yayasan,Aptisi,Koordinator Kopertis,satuluyna aya Bupati  sarta  Gubernur .

Ieu  kurang leuwih  aya tujuh  urang nu  mere sambutan   pihakna  miharep engke aya nu nganiley saha  pemenangna Eta kesan nu pihakna katangkep,hal ieu memang bagian tina  keprotokolan diwilayahna, sewang-sewanngan,kulantaran henteu  sakabeh  daerah sarua  seperti dikota  Bandung   can aya  di acara wisuda  ngahadirkeunn walikota mere biantarana atawa   sambutan tapi  duka mun nepikeun  orasi mah  “ Dina  acara wisuda di PTS  aya di kota Bandung can  pernah ngahadirkan walikota mere sambutan ,tapi Bupati  Kabupaten Bandung  Wali Kota Cimahi  pernah mere  sambutan di PTS nu aya  wilayahna  “.pokna.  Ku lobana  nu  nepikeun biantara atawa sambutan  ceuk Abdul Hakim Halim  bisa wae aya  kasus kajadian  dina acara wisuda padahal ngan ngawisuda 100 wisudawan dilaksanakeun ti isuk-isuk  rengsena acara wisudana jam satengah dua kulantaran  direuah-reuah sagala rupaning  atraksi-atraksi ,debus ,rampak gendang,lengser ,upacara adat  jeung sajaba ti eta , nu geus  khas di urang ngarupakeun  hal kacida penting bagian tina  keprotokolan.

“ Kukituna simkuring menta turta peupeujeuh  ka para peserta bimbingan teknik keprotokolan sangkan  bisa ngadiskusikeun kumaha  urutan sabenarna kudu  dilakukan satiap kagiatan upacacara perlu  paham turta dicatet tuluy  para peserta nyieun salah sahiji  prosedur wisuda,acarana sangkan  ti poe ka poe satiap wisudana  sarua . sanajan  panitiana nyelenggarakeunna beda,samalah mah  saupama  perlu dijieun SK rektorna atawa,Ketua,Direkturna jadi hiji  kagiatan standar sahade-hadena.” Ceuk Abdul Hakim Halim (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *