Dr.Astri Riani Dewi S.Pd,M.Si : Kepala Sekolah Di Madrasah Perlu Mibanda Lima Dimensi Kompetensi

Kepemingpinan kepala sekolah di  madrasah kacida mangaruhan sacara signifikan kana produktivitas Madrasah Tsnawiyah (MTs) total pengaruhna sajumlah 21,34 % ngawengku tina pangaruh langsung lobana 7,69 % sarta 13,65 %  ngarupakeun pengaruh henteu langsung.Oge budaya madrasah mangaruhan  27,57 % diantarana 10,85 % pangaruh langsung jeung  henteu langsung 16,73 %  sarta kinerja professional guru gedena sajumlah 29,03% ngawengku 11,58 % pangaruh langsung jeung 17,45 % pangaruh henteu langsung. Pernyataan ieu ngarupakeun dumasar analisa  kasimpula balitungan statistik turta panalungtikan hipotesis parsial didugikeun Dr.Astri Riani Dewi S.Pd,M.Si waktu mertahankeun disertasi judulna “ Pengaruh Kepepemimpinan Kepala Madrasah,Budaya Madrasah Dan Kinerja Guru Teerhadap Produktivitas Madrasah ” (Studi Reflektif Terhadap Persepsi Guru MTs Negeri di Kabupaten Ciamis) dina ujian sidang terbuka  pikeun meunang gelar Doktor widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan  di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus)  poe Rebo 28 September 2016 lumangsung di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung hasilna ditandeskeun lulus meunang peunteun Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,66 Yudicium Sangat Memuaskan kukituna boga hak make gelar Dr sarta miluan Wisuda Uninus 3 Desember  2016. Numutkeun Astri saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ku ayana hasil tina panalungtikan ieu  kukituna Kepala Sekolah salaku pemingpin pangluhurna di  Madrasah diharepkeun ditungtut  perlu mibanda lima dimensi kompetensi ngawengku kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan jeung kompetensi sosial.

“ Bisa nguasa kalima kompetensi tangtuna bakal aya implikasina kana ngaronjatna produktivitas madrasah ku  ngaliwatan kapamingpinan kuat mampu ngajalankeun fungsina salaku administator bakal ngahasilkeun lulusan-lulusan hade mibanda karakter akhlak mulya sarta mampu nuluykeun ka jenjang pendidkan leuwih luhur “ceuk Astri Riani Dewi kalahiran Tasikmalaya 21 April 1984 salaku anak sulung  boga adi dua ti pasangan  Asep Sriyosef,SE, MM jeung Nani Dewi Mulyani.alumni  S1 Program Studi Matematika FKIP Universitas  Siliwangi  taun 2006  sarta S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalya taun 2011.

Sedengkeun dina upaya ngabentuk budaya madrasah kondusif ceuk Astri ditungtut perlu ayana kasapukan  visi jeung misi ti sakabeh personal sekolah pikeun ngaoptimalkeun sumber daya  nu aya dina usaha ngaronjatkeun produktifitas madrasah  sarta nu jadi udagan tujuan pendidikan. Madrasah merlukeun potensi sakabeh personil sakola,stakeholders jeung masarakat dina usaha ngabentuk  budaya madrasah  kondusif.Kukituna madrasah nu mibanda budaya bakal jadi tempat nu nyaman pikeun lumangsungna proses belajar mengajar. Satuluyna Astri ngajentrekeun guru  ngarupakeun pelaksana utama proses belajar-mengajar  di sekolah ngarupakeun jelema mibanda kasempetan leuwih loba komunikasi sacara langsung jeung peserta didik. Kukituna guru kudu mibanda 4 kompetensi perlu dimekarkeun nyaeta kompetensi pedagogig,kepribdian,social jeung professional bakal mawa implikasi kana ngaronjatna produktivitas madrasah.

Ku Kapamingpina kepala Madrasah,budaya madrasah  jeung kinerja guru  mibanda pangaruh kana produktivitas madrasah,hal ieu hartina variable kepemingpinan  madrasah,budaya madrasah jeng kinerja guru masing –masing mibanda peran penting  mangaruhan  kana produktivitas madrasah.“ Implikasi tina ngaronjatna tilu variabel ieu leuwih jauhna bakal mawa kana kualitas  madrasah leuwih hade luyu jeung harepan masrakat”ceuk Astri  nu ti taun 2006 geus ngabdikeun diri di dunya pendidikan  ngajar Matematika di MTs jeung MA Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya  nyaetaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah  salaku Dosen Luar Biasa ngampu  mata kuliah Statistika jeung Matematika Ekonomi  nepi ka ayeuna.Dina taun 2011 Astri diangkat jadi guru PNS di MTs Negeri Sindangjaya Kabupaten Ciamis  salaku guru mata pelajaran matematika sarta di taun 2013 dialihtugaskeun ka MTs Negeri Banjarangsana nepi ka ayeuna.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *