KKM UIN SGD Bandung 2015

Ketua LP2M ( Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat)  Universitas Islam Negeri (UIN)  Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung Dr.H.Sukriyadi Sambas,M.Si dijejeran Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) taun akademik  2015 Dr.Undang Ahmad Kamaludin,M.Ag di kampus Jl.A.H.Nasution 105 Bandung netelakeun ti mimiti tanggal 28 Januari nepi ka tanggal 28 Februari 2015  aya kurang leuwih 3.312 mahasiswa ti sababaraha Fakultas  UIN SGD Bandung angkatan 2011  sarta geus rengse semester 7 atawa 75  % jumlah SKS  miluan KKM lumangsung di tilu kabupaten nyaeta di kabupaten Garut,Tasikmalaya jeung Ciamis.“ Diharepkeun   hadirna  mahasiswa UIN SGD Bandung ku ngaliwatan KKM ieu bisa milu aub nyiptakeun revolusi mental masarakat madani luyu jeung tema KKM 2015 nyaeta Mengabdi Menuju Terciptanya Revolusi Mental Masyarakat Madani”.ceuk Sukriyadi saperti diberitakeun Koran Giwangkara. Numutkeun Sukriyadi hal ieu teh  dina raraga lian ti  ngawujudkeun tujuan UIN SGD Bandung  kaselengegarakeunnana pendidikan tinggi profesional,akuntabel mibanda daya saingan  di tingkat nasional jeung internasional  nu dibutuhkeun ku masarakat sarta ka nu ngagunakeun jasa pendidikan tinggi.  Lian ti kitu  ngawujudna  sivitas akademika mibanda akhlakul karimah sarta kabentukna manusa terdidik (alumni) akhlakul karimah  turta  profesional  dina widang ilmu kaislaman sarta  umum luyu jeung kabutuhan pasar bari mampu ngamangfaatkeun kailmuan,profesionalismena pikeun ngamekarkeun masarakat madani .demokratis dipirig ku kaadilan.(Suherman.S

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *