Masih Jadi Andelan Utama Taun 2013 Usaha Hotel Parakan Wangi PKPRI Kota Bandung

Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Periode 2009-2014  Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc netelakeun beubeunangan hasil tina unit usaha Hotel Parakan Wangi dina  anggaran taun  2013, masih tetep jadi andelan sumber utama   PKPRI Kota Bandung. Kitu ditetelakeun dina biantarana acara Rapat Anggota Taunan (RA) PKPRI kota Bandung  ngabahas Rencana Kerja (RK) jeung Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RAPB)  taun 2013 dihareupeun  anggota  lumangsung 26 Desember 2012 di aula kantorna Jl.Soekarno No.470 Bandung.  Dina ieu kasempetan hadir Wakil Ketua I : Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA,Wakil Ketua II : H.Wawa Wachyudin,SIP,Sekretaris : Drs.Kustiwa Benoputra,M.Pd,Bendahara : Mohammad Arifin, Ketua Pengawas : Drs.Maman Ukas M.Pd,Sekretaris Pengawas: Dasep Ruswana,S.ip,M.Si,Anggota Pengawas: Dedi Muchdiat,SAB,Manajer : Drs.H.Deddy Oktiadi,SE jeung Wakil Manajer : Drs.H.Wahyu Hadisuroso,SE..Numutkeun Zainal Abidin sedengkeun hasil kegiatan usaha sejenna nu diharepkeun bisa ngabantu ngamekarkeun  beubeunangan ti PKPRI kota Bandung nyaeta  tina  USP, Elpiji, jeung  usaha sejenna  kaasup  usaha Pengadaan Tanah Kavling nu saupama geus rengse payu  kajual  bakal ngadatangkeunn kauntungan nu leuwih ti cukup  pikeun  ngaronjatkeun  PKPRI Kota Bandung. Kukituna pihakna nyuhunkeun piduana jeung rojongan  sangkan Usaha Pengadaan Tanah Kavling ieu gancang  payu  sarta bisa  ngahasilkeunn kauntungan pikeun  karaharjaan urang sarerea.

Ku nyoko kana asumsi volume kredit, ningkatna beubeunangan  usaha Hotel Parakan Wangi, Elpiji turta usaha sejenna  ,  sakabeh beubeunangan  PKPRI Kota Bandung di taun 2013 direncanakeun Rp. 1.935.636.400 rada ngaronjat  Rp. 54.632.200 atawa  2,9 % tina  RAPB, taun 2012. Sedengkeun pikeun ngarojong operasional PKPRI taun  2013, diperlukan biaya gedena  Rp. 1.784.937.167 ngaronjat  Rp. 37.773.067   atawa  2,2 %  dibandingkeun  jeung  anggaran biaya taun 2012. Kukituna tina beubeunangan jeung  biaya nu diestimasikeun dina  tahun 2013 beubeunangan   Sisa Hasil Usaha diancokeun   kudu meunang Rp. 150.699.233 ningkat  13 % tina  Rencana Sisa Hasil Usaha tahun kamari gedena ngan Rp. 133.840.100.

Satuluyna Zainal Abidin ngebrehkeun ka Koran Giwangkara yen anggaran tahun 2013 disusun dina  kondisi perekonomian nu masih kurang cerah, ngan  pengurus salawasna tuluy  usaha pikeun bisa ngajalankeun  roda organisasi,sakumaha  anggaran nu geus ditetepkeunn ku  Rapat Anggota. Kasasup  pikeun  taun 2013 ayeuna  pihakna  tetep  bakal ngalaksanakeunn Kunjungan Wisata ka Kota Malang jeung sabeudeureunnana   saperti nu geus  diamanatkeunn anggota dina  RAT nu kaliwat, sok sanajan tangtuna bakal  ngaluarkeun  waragad  nu henteu saeutik, ngan demi pelayanan jeung  kapuasan para Anggota, program Kunjungan Wisata ieu teh  bakal  tetep pihakna rek  ngalaksanakeun. “Kukituna   supaya   bisa hasil usahana   PKPRI Kota Bandung ieu teh  keur kaperluan    urang sarerea,  disuhunkeun  rojongan  sarta  partisipasi anggota,sangkan   rintisan usaha nu diprogramkeun ku  pengurus meunang  perhatian nu daria  ti  para anggota “.ceuk Zainal Abidin.nandeskeun (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *