Masih Jadi Andelan Utama Taun 2013 Usaha Hotel Parakan Wangi PKPRI Kota Bandung

Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kota Bandung Periode 2009-2014  Drs.H.Zainal Abidin,S,MM,M.Sc netelakeun beubeunangan hasil tina unit usaha Hotel Parakan Wangi dina  anggaran taun  2013, masih tetep jadi andelan...