HIMADTIKA FKIP Uninus Ngayakeun NMC IV sa Jawa Barat & Banten

Himpunan Pendidikan Matematika (HIMADTIKA) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus) Senen 10 Februari 2014  lumangsung di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung ngayakeun kagiatan  acara NMC IV (Nusantara Mathematics Competition)sa Jabar-Banten nyokot tema “ Be Smart Be Original”.Acara  diluuhan   rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin M.Pd  ngaresmikeun   ieu kagiatan  sarta diluuhan Dekan  FKIP Uninus Dr.H.Hendi S .Muchtar,M.M.Pd  jeung  Pembantu Dekan III Widang Kemahasiswaan  FKIP Uninus Drs.H.Agus Mulyanto,M.Pd,Sekretaris Jurusan  Program Studi Matematika FKIP Uninus Dr.Achmad  Mudrikah,M.Pd.  Numutkeun  Muhamad Ubaydilah salaku panitiana saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun kagiatan NMC nyaeta salah sahiji program HIMADTIKA  FKIP Uninus dieusi saniskara runtuyan acara lian ti aya kagiatan Call For Paper sarta   Math Fair ngwengku bazar buku,pameran media pembelajaran matematika,pameran math app,math games,math coustic,math art  jenug  lomba  kompetisi matematika, pesertana  siswa SMA /sedarajat  tujuannanna dina raraga ngaronjatkeun standar siswa dina  nalar  paham kana matematika. Ngabudayakeun  pola pikir matematis dina ngarengsekeun masalah. Ngamekarkeun karakter bangsa Indonesia.Nerapkeun konsep matematika dina kahirupan sapopoe.

Nyakitu deui diayakeun seminar nasional  pendidikan matematika  temana “ Implementasi Kurikulum 2013  Dalam Pembelajaran Matematika”. Salaku Keynote Speaker  Dr.Hermana Soemantri,MA  sarta materi didugikeun Dr.Achmad Mudrikah M.Pd jeung Drs.R.Eryanto,M.Pd  diiluan guru,dosen matematika  jeung mahasiswa ti program studi jurusan matematika,tujujuanna nelaah kurikulum 2013 sacara kritis,Ngamotivasi guru ,tenaga kependidikan  sangkan siap ngaimpleasikeun kurikulum 2013,nyiapkeun bahan ajar nu luyu jeung kurikulum 2013.  “ Perlu  pisan  ngagali ajen inajen nu aya dina kurikulum 2013 sangkan bisa diiplentasikeun kana pembelajaran ,khusuna pembelajaran  matematika. Kulantaran matematika ngarupakeun mata pelajaran nu bisa  mere kontribusi gede pisan dina kahirupan. Parobahan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)  jadi kurikulum 2013  diharepkeun mampuh nyiptakeun pembelajaran matematika  bisa mawa para peserta didik leuwih paham sarta ngaimplematasikeun dina kahirupan nyata “.ceuk Muhamad Ubaydilah.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *