Mahasiswa Stiepar Yapari Aktripa Bandung Kuliah Lapangan Pariwisata Di Bali

Kurang Leuwih aya 368 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (Stiepar) Yapari Aktripa Bandung dibarengan  pimpinan  program studi jeung 15 dosen pembimbing miluan   kagiatan Kuliah Lapangan Pariwisata (KLP) di Bali lumangsung ti tanggal  11 nepi ka 15 April 2015. “ Sajumlah mahasiswa miluan KLP ieu masing-masing asalna ti tilu program studi nyaeta ti S.1 Manajemen Pariwisata, D.3 Perhotelan jeung D.3 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) nu kiwari di semester II jeung IV” .ceuk Septy Indrianty,S.Pd,M.Pd salaku Sekretaris Panitiana ngawakillan Ketua Pelaksana/Panitia KLP di Bali Dra.Nova Riana M.Si nu oge salaku Ketua Program Studi  Perhotelan netelakeun di kampus Jl.Prof.Dr,Ir.Sutami No.81-83 Bandung nu harita dibarengan Khoirul Fajri,SE,MM salaku Bidang Akademik jeung Titing Kartika,S.Pd,M.M Par,MBA Tourism salaku bidang  Dokumentasi & Publikasi.

Numutkeun Titing Kartika saperti diberitakeun Koran Giwangkara tujuan diayakeun KLP di Bali lian ti dina raraga ngaaplikasikeun sangkan leuwih paham kana konsep teori nu kungsi ku mahasiswa dipelajari di waktu  kuliah diaplikasikeun kana praktekna.  Nyakitu deui dina raraga nambah pangaweruh atawa wawasan widang kapariwisataan pikeun mahasiswa. Naon pangna  di Bali ? Kulantaran Bali  salaku destinasi  paling  kawentar atawa jadi icon pariwisata Indonesia  tangtuna  leuwih paham  kana destinasi wisata alam,budaya ,sejarah jeung nu sejenna. “ Kagiatan KLP di Bali ngarupakeun kagiatan wajib diiluan ku mahasiswa Stiepar Yapari Aktripa Bandung   meunang bobot 2 SKS   kulantaran  sarengsena  KLP mahasiswana  ngapresentasikeun hasil observasi lapangan di hareupeun para dosen “.ceuk  Titing Kartika.(Suherman.S).- 

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *