UPBJJ – Universitas Terbuka Bandung Ngalaksanakeun Upacara Penyerahan Ijazah Tahun 2014.1

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Bandung Rebo 19 jeung Kemis 20 Februari 2014 ngalaksanakeun kagiatan  Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) Periode 2014.1 masrahkeun ijazah ka 2.453 lulusan lumangsung di Gedong Balai Sartika Jl.Suryalaya Indah 1-3 Buah Batu Bandung  disaksian Pembantu Rektor IV  UT Dr.Mohamad Yunus,MA ,Kepala UPBJJ-UT Bandung Dra.Hj. Dina Thaib M.Ed,Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Prof.Dr. H.Moh.Wahyudin Zarkasyi,CPA,KepalaDinas Pendidikan kab/kota di wilayah kerja UPBJJ-UT Bandung,para pengurus kelompok belajar.Kagiatan ieu dilaksanakeun  dina raraga ngafasilitasi  lulusan nu henteu bisa miluan acara di UT Pusat. Samemeh ngalaksanakeun UPI,poe kamarina Salasa 18 Februari 2014 lumangsung di ieu tempat ngalaksanakeun heula Seminar  UPI temana “ Peran Guru Dalam Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia”.didugikeun Pembantu Rektor IV UT Dr.Mohamad Yunus MA.

Sajumlah lulusan  nu narima ijazah saperti diberitakeun Koran Giwangkara ngawengku  ti ProgramS1 PGSD 1.639   lulusan,S1 PGPAUD  211  lulusan jeung  Program D-2 Perpustakaan  603 lulusan. Para lulusan ieu asalna ti kab.Ciamis,Cirebon,Indramayu,Kuningan,,Subang,kota Bandung jeung kota Tasikmalaya dilaksanakeun 19 Februari 2014.Sedengkeun nu asalna ti kota Cirebon,kota Banjar,,kab Bandung,Garut,Tasikmalaya,Purwakarta jeung Sumedang  dilaksanakeun 20 Februari 2014.Tina sajumlah lulusan kacatet  aya lulusan nu meunang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pangpunjulna dina  upacara  19 Februari nyaeta Vinsensius Yana Kuryana (S1) PGSD ti kab.Kuningan IPK)3,68 jeung Rika Nurlia (S1 PGPAUD) oge ti kab.Kuningan IPK 3,59.  Sedengkeun IPK pangpunjulna  dina upacara 20 Februari 2014  Imas Heryani (S1 PGPAUD) ti kota Banjar IPK 3,60, Wildan Setiawan  (D-2 Ilmu Perpustakaan) ti kab.Purwakarta IPK 3,56 jeung Gina Amalia (S1 PGSD ) ti kota Banjar  IPK 3,51.

Acara Upaca Penyerahan Ijazah dimimitian pembukaan  ku Kepala UPBJJ UT Bandung Dra.Hj.Dina Thaib,M.Ed,maca  Surat Keputusan Rektor UT,sambutan Kadiskdik Provinsi Jabar, masrahkeun ijazah jeung ngawilulujengkeun ka lulusan,janji lulusan,doa,  dipungkas lagu Gaudaemus Igitur..Dina biantarana Rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed,Ph.D dibacakeun ku Pembantu Rektor IV UT  Dr.Mohamad Yunus,MA miharep  sangkan para lulusan UT kudu bisa ngajaga kahormatan,kamuliaaan  diri sarta gelar nu dipibanda. “ Tangtuna gelar nu geus dipibanda bakal  mere niley tambah jeung kapercayaan diri  leuwih hade . Ngan kawibabawaan jeung kamuliaan gelar nu dipibanda  perlu dibuktikeun  ku ucapan,tingkah paripolah jeung gawe nyata dina kamapuan  ngalaksanakeun tugas sacara professional jeung  mibanda kualitas.

Satuluyna  rektor ngajelaskeun yen UT terus ngamekarkeun ambahannana dibarengan ajen  (mutu) layanan sangkan loba masarakat Indonesia bisa ngakses pendidikan tinggi mibanda kualitas  bari jeung henteu kawatesan rohangan  jeung waktu. Ku ayana UT henteu aya deui alesan masarakatna henteu bisa kuliah. Kiwari UT ngalayani kurang leuwih 579.261 mahasiswa aktif sumebar di  lemah cai  jeung mancanagara.  Di sagigireun di  16 nagara gawe bareng jeung Kementerian Luar Negeri, taun 2014 ayeuna bakal muka deui outlet layanan UT di Doha(Qatar),Dubai jeung Timur Leste  sarta di lemah cai  oge muka 2 UPBJJ nyaeta UPBJJ-UT  Sorong (Papua Barat) jeung UPBJJ-UT Layanan manca nagara. Nyakitu deui UT ngalaksanakeun  gawe bareng  jeung salah sahiji pausahaan Telkom pikeun muka Sentra Layanan Mahasiswa UT (SALUT) di luar kota UPBJJ.Sedengkeun pikeun ngagampangkeun akses informasi ngeunaaan UT bakal ngadegkeun Contact Center. “ Anapon dina ngamekarkeun  program anyar ayeuna keur nyiapkeun program S1 Ekonomi Islam,S1 Perbankan Syariah, Widang Broadcating S1 Komunikasi,Manajemen Transportasi Udara  gawe bareng jeung  maskapai penerbangan sarta S1 PGSD non guru kelas,  program Magister  S2 Pendas , jeung  program S3 keur dipersiapkeun. “tandes Tian Belawati (Suherman.S).-

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *