Ellysma Azis,SE, MM Meunang Gelar Doktor

Salah saurang pengawas Bank Syariah sa-Jabar di kantor Bank Indonesia (BI) Bandung  nu pernah ngadosenan di sababaraha Perguruan Tinggi diantarana  Polyteknik ITB Ellysma Azis,SE,MM  poe Kemis  26 September 2013  meunang gelar Doktor  widang Hukum Islam Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN SGD Bandung mertahankeun disertasina “ Politik Hukum Islam(Fiqh Siyasah) Tentang Sukuk Dan Implementasinya Di Indonesia: Studi Undang-Undang tentang Obligasi dan Surat Berharga Syariah Negara serta Hubungannya dengan Pendapatan Negara. Nurutkeun Ellysma saperti diberitakeun Koran Giwangkara   Hukum Islam ngeunaan Sukuk (UU.No.19/2008) geus bukti  mere kontribusi positif pikeun bebeunangan nagara dina ngaronjatkeun karaharjaan rakyat.Kusabab kitu  Sukuk kudu dijadikeun lawang (gate) investasi sektor riil kaasup pangwangunan transprortasi,insfrastruktur  jeung pangwangunan industri .Ku  Sukuk bisa nyiptakeun luang lapangan gawe  anyar sarta ngaoptimalkeun sumber daya alam di Indonesia nu bakal ngaronjatkeun karaharjaan masarakat.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *