Prof.Dr.UmanSuhermanAS,M.Pd :PTS Di Jabar Jeung Banten Masih Kakurangan Guru Besar

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ( Kopertis)  Wilayah IV Jabar & Banten salila dua poe  7 nepika 8 Agustus  2017 ngayakeun kagiatan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Taun 2017 lumangsung di Hotel Harris Jl.Peta No.241, Kopo kota Bandung. ”Aya 476 peserta miluan kagiatan Rakerda ngawengku Rektor, Ketua, Direktur PTS (Perguruan Tinggi Swasta) diwewengkon Kopertis Wilayah IV “.Ceuk Ketua Panitiana Dr.Subahi Idris, MM nu oge salaku Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Kopertis IV.   Waktu nepikeun laporanna nu dina ieu kagiatan diluuhan Koordinator Kopertis IV Prof Dr.Uman Suherman,,AS,M.Pd , Ketua Umum Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia)  Pusat Dr.Ir.H.M.Budi DjatmikoM.Si,MEI, Ketua Aptisi Wilayah IV A Jabar Prof.Dr.Ir.H.Edi Yusuf,Sp,M.Si,M.Kom, Ketua Aptisi Wilayah IV B Banten Dr.H.Mas Iman KusnandarSH,M.Si, Ketua ABPPTSI (Asosiasi Badan Pengurus Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ) Jabar & Banten Drs.H.Sali Iskandar, Atas Kedutaan Malaysia, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Prof.Dr.Ali Gufron jeung Prof.Dr.Rina Indiastuti,SE,MSIE salaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran & Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi nyuluran Menristek DiktiProf.H.Mohamad NatsirPh,D,Ak muka sacara resmi kagiatan sakalian nepikeun biantara tinulis sarta materi.

Numutkeun Subahi Idris maksud diayakeun Rakerda nyokot tema “Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Bermutu Melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi“ lian ti dina raraga nyaruakeun persepsi jeung koordinasi diantara PTS dilingkungan Kopertis Wilayah  IV ngeunaan pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 ngeunaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. turta tujuanna lianti sosialisasi kawijaksanaan Kemenristek Dikti jeung program kerja kopertis  Wilayah IV oge ngarumus keuns arta   ,nagalakukeun evaluasi.. Diharepkeun hasil tina Rakerda bisa ngaronjatkeun kualitas perguruan tinggi ngaleuwihan Standar Nasional Pendidikan Tinggi kungaliwatan aspek-aspek ngawengku pengelolaan perguruan tinggi, kualifikasi kapasitas sumber daya manusia, relevansi sarta kompetensi lulusan ,penataan kurikulum jeung Implementasi penjaminan mutu boh SPMI ( Sistem Penjaminan Mutu Internal) sarta SPME( Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) na. Sedengkeun biantara Koordinator Kopertis Wilayah IV Prof.Dr.Uman SuhermanAS,M.Pd saperti diberitakeun Koran Giwangkara lianti ngawilujengkeun sumping ka para peserta oge ngaenya keun jumlah pesertana miluan rakerda saperti dilaporkeun Sekpelaya 476 peserta.. Nya memang bener sakitu jumlah PTS na nu ayeuna kacatet aktif di PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) ,kukituna sim kuring umajakka para peserta hayu ti ayeuna urang singkil babarengan nangtukeun lengkah hade kahareup pikeun leuwih ngaronjat keun mutu kualitas dina ngokolakeun perguruan tinggi. “Lain ngarupakeun hiji kawani panitia nangtukeun tema,tapi halieu ngarupakeun visi Kopertis. Dina satiap kasempetan simkuring salawasna ngingetan pihakna rek ngarobah paradigma nu tadina Kopertis fungsina salaku pengawas ,pengendali jeung pembina, tapi ayeuna dibalikeun dimimitian tipembinaan, pengendalian jeung pengawasan.

Kukituna pembinan penting diheulakeun kulantaran akhir-akhir ieu pernah ngadenge aya tokoh masarakat di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ngomong saupama aya perguruan tinggi akreditasi masih C, perguruan tinggina kudu ditutup. Dumasar kacamata Kopertis halieu kacida kaliru pisan. Naon pangna kaliru .Kulantaran henteu paham kana permasahanna. Pihakna ngaku sok sanajan ngarupakeun perpanjangan tangan pemerintah tapi ngeunaan standar jeung mutu sarta kualitas pendidikan tinggi nu aya  di Jawa Barat sabenerna lain milik pemerintah, tapi kahayang urang sarereasa benerna hayang hade. “ Tinggal permasalahanna nyaeta nu perlu dipahami tina sajumlah 476 PT Smibanda10.411 tenaga dosen sarta ngan boga 43 Profesor ( Prof) atawa guru besar jadi masih kakurangan  guru besar. Tapi ari di PTN hiji program studi guru besarna aya nu 10 malahan leuwih, kuduna di  PTS hiji program studi,hiji guru besar,Saupama hiji prodi hiji guru besar,kukituna kiwari  di  Jabar jeung Banten mibanda  2076 prodi kudu boga 2076 guru besar atawa minimal hiji fakultas mibanda hiji jumlahna bisa 1000 guru besar atawa masih sulit keneh ,sok atuh hiji PTS hiji guru besar jumlahna 476 guru besar. “ Hal permasalahan ieu ngarupakeun garapan awal Kopertis IV  dina ngabina PTS babarengan jeung Aptisi sarta ABPPTSI ngupayakeun kucara ngadeg keun paguyuban guru besar. Tugas utamana nyaeta ngalakukeun akslerasi jabatan fungsional. “ Guru besar nu ayeuna aya di PTS umumna guru besar gono gini, nyaeta guru besar nu geus pensiun berkarya di PTS atawa guru besar diperbantukeun , sakudunamah kudu boga guru besarana kakandung sorangan”.pokna.

“ Minangka tarekah dilakukeun sangkan ngabogaan guru besar anak kandung soranga nnyaeta lianti pihakna terus ngondang para Doktor nu geus boga jabatan lektor dibere informasi pengusulan jabatan fungsinonal guru besar sarta umajak ka para Doktor geus boga jabatan fungsional lektor kepala sangkan sagancangna ngajukeun kanaekan jabatan fungsional  guru besar.Alhamdullilah sabulan kaliwat Kopertis IV ngusulkeun 4 urang calon guru besar sarta insya Allah dina acaraHari Kesadaran Nasional 17 September 2017 rek dipasrahkeun jabatan guru besarna. Dina ieu kasempetan Uman oge peupeujeuh kadosen DPK nu ayadi PTS sangkan pengkuh kana tujuan utama nyaeta pikeun ngarojong kinerja PTS sangkan jadi PTS hade turta mibanda kualitas turta jadi sumber daya utama ngamekarkeun PTS sangkan kaudag akreditasina..  PTS di Jabar jumlahna paling loba di Indonesia kanyataanna Akreditasi A loba dipibanda PTN nu A ngan hiji Telkom University, B aya 26 sesana C sarta nu leuwih loba deui 389 can ngalakukeun akreditasi.“ Sim kuring ngingetan yen di taun 2018 henteu ayaan caman pikeun nutup tapi wajib ngalakukeun akreditasi institusi . Kukituna kuparadigma fungsi Kopertis nu geus dirobah tina pengawasan, pengendalian pembinaan jadi pembinaan henteu aya niat pikeun nutup PTS akreditasi C tapi hayang ngangkat turta martabat PTS henteu sajajar jeung PTN tapi ngaleuwihan standar nasional pendidikan tinggi.“.ceuk Uman Suherman nu oge salaku guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) nu nyangking kalungguhan salaku Koordinator Kopertis  Wilayah IV ti mimiti Rebo 22 Maret 2017 diistrenan Menristek Dikti Mohamad Natsir ngaganti Koordinator Heubeul Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc nu geus rengse mangsa tugasna.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *