83 Taun Prof.Achmad Sanusi Beunghar Ku Pamadegan

Pikeun Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH, MPA nu kiwari nyangking kalungguhan salaku Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  tanggal 31 Agustus  dianggap  pangistimewana ngandung  sejarah  kahirupannana,,kulantaran mantan rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung kiwari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Periode tahun 1966-1971 tepatna harita dina taun 1929 dilahirkeun. Peristiwa istimewa ieu tanggal 31 Agustus 2012 dipieling  lumangsung di lantai dua rohangan Pasca Sarjana Uninus Jl.Soekarno Hatta No.530 Bandung dilaksanakeun kagiatan  Tasyakur binikmat acara  Ulang Taun  nincak  umur nu ka 83 taunna diluuhan Prof Achmad Sanusi sarimbit,,Ketua Badan Yayasan Islam Nusantara Letjen TNI (Purn) H.A.Roestandi,SH nu oge adi kandungna. ,Rektor Uninus Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd,pimpinan Fakuktas,,dosen,.guru besar,para alumni sarta mahasiswa nu kagiatan acara  dimimitian  maca Al-qur’an sarta shalawat didugikeun Qori juara kab.Ciamis  Ustadz Djaja pimpinan Pondok Pesantren Arromah Ciamis.sarta biantara ti penggagas acara ieu Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana nu intina netelakeun yen kagiatan acara ieu penting dilaksanakeun,kulantaran salila ieu perjalanan hirupna  loba picontoeunnana turta pieunteungeun pikeun kahirupan urang sarerea boh tina sikep,pemikiran,tingkah lakuna geus nyiptakeun suasana diajar ngeunaaan cara berfikir,suasana kearifan,diajar ngeunaan  mangsa pikahareupeun,pendidikan sacara sagemblengna sarta geus mere mangfaat ka dunya pendidikan.

 “ Simkuring ngaraos reueus saenggeusna diwanohkeun kana teori niley,belajar ngeunaan teologi,etik,fisiologi,estetik,logic. Sedengkeun  ngeunaan rahasiah tetep sehat dugi ka umur panjang  kakoreh  oge diantarana geuningan  kabiasaanna sok ngagesek-gesekeun leungeun jeung suku,oge salawasna sok resep ngadahar kurupuk,jadi saupama teu aya kurupuk henteu bisa dahar “.pokna.nu spontan para ondangan nu hadir sareuri.bari jeung keprok. Satuluyna dina ieu kasempetan rektor Uninus oge ngadugikeun biantarana lian ti ngawilujengkeun ulang taun nu ka 83 ,hartina geus salila eta Prof.Sanusi   geus nganikmati hirup keur pribadina  nepi ka dipangsiunkeun ti IKIPBandung ,saleuwihna mah insya Allah umurna geus diwakafkan keur Uninus,kulantaran geus diwakafkan,mudah-mudahhan dipasihan karunia hidayah  umur panjang pikeun terus  taat jeung taqwa ka Allah SWT sarta terus ngabimbing Uninus.

 “ Loba pisan jasa sarta karya nu geus disumbangkeun ka  Uninus,malahan  sulit ditiru  ku  kerja kerasna,neugtreug sarta beunghar ku pamadegan.Salah sahiji pamadegan nu pernah  diucapkeun  sarta kataji pisan nyaeta konsep teologis”.pokna. Ari guru besar Kopertis IV Jabar & Banten  ditugaskan di Pasca Sarjana Uninus Prof .Ginting netelakeun yen  Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,teh nyaeta Profesorna sakabeh Profesor nu beunghar ku konsep atawa pamadegan,malahan satiap rektor di daerah-daerah salawasna cumarita Prof,Sanusi teh guru.jadi guruna sakabeh rektor.Sedengkeun Prof.Dr.H.Achmad Sanusi SH.MPA dina ieu kasempetan lian ti nganuhunkeun ku diayakeun kagiatan ieu  sarta kanu  ngaluuhan  ieu acara oge netelakeun dirina dina ngeusian umur ieu  rek tetep  terus ngamekarkeun konsep-konsep pamadeganna  di Pasca Sarjana Uninus .malahan rek dijadikeun penelitian unggulan

Waktu  ditanya Koran Giwangkara ngeunaan pamadegan  konsep teologi atawa nilai ketuhanan numutkeun Achmad Sanusi tong saukur ngan dikaji saperti di Pancasila,disebut hiji Ketuhanan Yang Maha Esa, ditanya naon eusina ? naon konsepna sabaraha kuat,keur kaperluan naon ? Ngabigeug teu terang.Kukituna nu perlu dikaji mah fisikna fisiologikna nu kurang meunang perhatian. Padahal leuweung,tanah,sawah,angin jeung sagala rupa sejenna nu  kudu dipelajari mah sacara fisik fisiologis.nyakitu deui nilai mangfaatna sarta nilai ekonomina.“ Nilai ekonomi masarakat Indonesia teu pati luhur ,nu lewih luhur mah masarakat Cina ,anu palalinter neangan duit,naha urang mani bodo-bodo teuing ,neangan duit,ngamangfaatkeun duit. Bangunan badag,teknologi cangih ku batur wae bari jeung teu nyaho  teologi batur mah. Ari urang nyaho teologi tapi teu bisa ngamangfaatkeunnana. Iraha reh hudang,nyadari ieu kukituna aya masalah nyata nu disanghareupan kiwari nu perlu terus dikaji “.pokna.(Suherman.S).

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *