Dina Acara RAT Taun Buku 2013 Pengurus Koperasi Mimitran Periode 2014-2016 Diistrenan

Koperasi Pegawai Republik  Indonesia (KPRI) Guru  & Karyawan  “ Mimitran “ kecamatan Sukasari kota Bandung Ngalaksanakeun kagiatan Rapat Anggota Taunan (RAT) taun buku 2013 lumangsung di SD Negeri Isola 1-2 ,Jl.Gegerkalong Girang No.12 Bandung,Kemis   2 Januari 2014. Kagiatan diluuhan   263  undangan anggota  tina sajumlah 304 anggota dipibanda ngawengku  90 lalaki, 214 awewe sarta nu  mutasi  5 anggota  dipingpin Ketua Periode 2011-2013 Nanan Warya   katut rengrengan  turta  pengawas sarta  diluuhan  Kepala Balatkop UKM Perindag kota Bandung Drs.Herna Herdiana MM nyuluran Kepala UKM Perindag kota Bandung Drs.Ema Sumarna M.Si,Pengurus Dekopinda kota Bandung Drs.Asep Supriatna  sarta pengurus PKPRI kota Bandung Drs.Kustiwa Benoputra M.Pd. Aya  sababaraha hasil penting  tina rapat nu  kaitung lancar  dimitian ti  jam 8 isuk-isuk  nepi ka rengse  bada lohor  nyaeta lian ti  undangan anggota kabeh  nyaluyuan   turta  narima sacara syah  laporan pertanggungjawaban pengurus /pengawas keuangan taun  buku  2013 sarta Rencana Kerja &RAPBK taun buku 2014 ART Koperasi Mimitran. Kulantaran pengurus geus rengse  mancen tugasna  dilaksanakeun  pemilihan  pengurus Koperasi Mimitran  pikeun periode 2014-2016 nu hasilna ngawengku   Ketua : Nanan  Warya ,Wakil Ketua : Wasis Aji Budhi,S.Pd, Sekretaris I : Drs.Dodi Gondowarsito,Sekretaris II : Drs.Wawan Herdiawan,Bendahara: Hj.Cucu Solihat . Sedengkeun  rengrengan Pengawasna nyaeta salaku Ketua Pengawas :  Drs.Kamil,Sekretaris Pengawas : Suhermat Wisastra,Anggota Pengawas :  Ahmad Zakaria ,S.Pd.Pengurus anyar ieu teh harita keneh  langsung  diistrenan ku  Herna disaksian Asep jeung Kustiwa katut para anggota.

Sarengsena ngistrenan Herna netelakeun  yen Koperasi mimitran kaasup koperasi sehat  , dina taun  2014 di kota Bandung nu kahiji ngalaksanakeun RAT tina sajumlah 2.536 koperasi nu aya di kota Bandung  diantarana  nu sehatna mah ngan 446 koperasi kaasup Mimitran. Jeroning kitu  sarengsena diistrenan Nanan  waktu  ditanya Koran  Giwangkara  ngeunaan  kesanna dumeh kapilih deui . Nanan nembrakkeun  yen pancen atawa tugas nu dicangking  ieu  nyaeta amanah nu mulya perlu  pisan dijungjung  luhur pisan turta dipertanggungjawabkeun  ka anggota.leuwih legana deui ka Illahi  Robi.

Anapon   ngeunaan kaayaan koperasina numutkeun Nanan  salila taun  buku 2013,Alhamdullilah nu diharepkeun  bisa ngawujud  katangen  tina aya leuwihna  tina rencana hasil usaha jeung Sisa Hasil Usaha (SHU) na .“ Simkuring sadar yen dina  ngawujudkeun koperasi  nu bisa nedunan kabutuhan jeung karaharjaan anggota henteu sagampang  malikeun dampal leungeun jadi perlu aya gawe bareng   jeung kasadaran  ti sababaraha pihak boh ti pengurus salaku nu nyekel amanah ti anggota,pengawas salaku  kepanjangtanganan anggota dina pengawasan jeung pengontrolan pengelolaan koperasi,anggota salaku pemilik koperasi kudu ngarasakeun yen koperasi teh bener-bener  salaku nu bogana,ku ngarasa mibanda ieu teh ngajadikeun  boga tanggung jawab  ngajaga,ngariksa miara koperasi. Nyakitu  deui  ti para pembina instansi nu aya pakuat pakaitna jeung koperasi gede pisan peranna dina  numuwuhmekarkeun koperasi “. tandes Nanan.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *