DR.Pipin Arifin M.M.Pd Kepala Sakola SDN Banjaran 1 Kabupaten Bandung Meunang Gelar Doktor

Drs.Pipin  Arifin M.M.Pd  kalahiran Bandung  2 Desember 1962  kiwari nyepeng kalungguhan salaku Kepala Sakola SDN Banjaran 1 kabupaten Bandung mimiti  kuliah asup ka Program Pasca Sarjana  S3  (Doktor)  Universitas Islam Nusantara (Uninus) Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung  taun 2010 sedengkeun  ngarengsekeun kuliahna mah dina poe Rebo 6 Nopember 2013.ku ngaliwatan  sidang ujian terbuka mertahankeun disertasina nu ditandeskeun lulus kukituna boga hak make gelar Doktor ( DR)  Ilmu Pendidikan  Program Studi Manajemen Pendidikan .” Alhamdulliah geuningan rengse oge ari dikeureuyeuh  mah sok sanajan  bari jeung sibuk  ngurus  pagawean sapopoe di sakola sarta  jeung urusan kulawarga di imah  ”..ceuk Pipin  nu di taun 1989 kawin jeung Teti Rusliawati asal Cibangkong Bandung kiwari boga opat anak .Dina kasempetan sidang ujian Pipin mertahankeun disertasina “ Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Studi Deskritif Kualitatif Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Lingkungan Kabupaten Bandung).Dumasar hasil panalungtikanna nembrakeun yen perencanaan jeung mekanisme anggaran pendidikan SD  sacara prinsip dina perencanaan pembiayaan di kabupaten Bandung geus luyu jeung prinsif-prinsif manajemen. Ngan dina proses perencanaan can ayana itungan nu akurat dina alokasi anggaran  nu ngacu kana udagan tujuan salaku bagian tina visi jeung misi pendidikan di kabupaten Bandung  “ Anggaran pembiayaan pendidikan masih fuktuatif,balukarna pengusulan anggaran jadi sifatna spekulatif henteu meunang kapastian besaran anggaran”.pokna.Sedengkeun waktu ditanya Koran Giwangkara ngeunaan kesanna salila jadi  guru jeung Kepala sakola numutkeun Pipin salila jadi PNS guru,kepala sakola  di Dinas Pendidikan Kebudayaan kabupaten Bandung salawasna mere pengabdian ka pemerintah jeung pelayanan ka masarakat sacara hade  kulantaran dunya pendidikan boh formaln yakitu deui non formal ngarupakeun bagian nu cocok  dina kahirupannana.(Suherman.S ).-

 

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *