MPR RI Seminar Kebangsaan Di UIN SGD Bandung

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI  gawe bareng Jeung Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  poe  Senen 09 April 2018 ngayakeun Seminar Kebangsaan nyokot tema “Mengokohkan 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara Sebagai Komitmen Kebangsaan “ lumangsung di Gedong Anwar Musaddad  Jl.A.H.Nasution No.105 kota Bandung   ti mimiti jam 08.00- nepi ka rengse diluuhan Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN SGD Bandung  Acep Jamaludin sarta 500 mahasiswa ti sababaraha Fakultas UIN SGD Bandung  salaku peserta seminar sarta diluluhan oge ku Dr.M.A Ali Taher,SH,M.H  Anggota MPR RI ti Fraksi PAN nyuluran  Ketua  MPR RI Dr. (HC).H.Zulkifli Hasan,SE,MM salaku pembicara ngadugikeun materi.Numutkeun Ali Taher saperti diberitakeun Koran Giwangkara 4 pilar berbangsa jeung bernegara  perlu tuluy tuluyan  ditepikeun ka para nonoman atawa generasi muda  kaasup pelajar.  Pihakna  kabeneran mibanda  latar belakang aktivis pelajar,mahasiswa resimen mahasiswa ,nu dilakukan ieu nyaeta  bagian tina cara ngawangun  kebangsaaan urang  nyaeta nasionalisme .Kiwari nasionalisme geus  mimiti luntur ku aya  mekarna politik,.dinamika politik,ayeuna ulah tepi ka memecah belah Negara kesatuan Republik Indonesia .Pihakna  kakara balik ti Daerah, ampir satiap minggu ka daerah nyaksian yen  geuningan  kanyataanna kiwari  percaya atawa henteu  aya   retak-retak kebangsaan,retak-retak  ieu tangtuna  empat pilar   perlu didengungkeun  deui.  Hal ieu lain ngan sakadar program MPR tapi leuwih ti eta nyaeta mere atikan  nilai-nilai kebangsaan ,kukituna pihakna  ampir  satiap minggu dua kali ceramah empat pilar dimana-mana nyuluran Ketua MPR sarta ti  Badan Pengkajian MPR Republik Indonesia

 “Muga muga UIN SGD Bandung salah sahiji  kawah candradimuka pendidikan tinggi kaagamaan di Indonesia  paling  panghareupna   leuwih  paham kana  nilai-nilai ideologis kebangsaan turta  terus  ngalakukeun   kajian-kajian sarta  neuleuman   ngeunaan  materi-materi empat pilar ieu dimekarkeun , bisa wae  engke mah  lain opat  pilar  tapi leuwih lima pilar, kukituna  perlu aya  masukan ti  mahasiwa,dosen sarta  ti para pemimpin perguruan tinggi “.ceuk Ali Taher  nu oge salaku anggota  DPR  RI nyangking kalungguhan salaku  Ketua Komisi 8 DPR  RI widang keagamaan,sosial jeung  bencana sarta ngabina 57 Perguruan Tinggi Agama Islam.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *