424 Mahasiswa UT Bandung Ti 4 Fakultas Miluan OSMB 2013.1

Kepala UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) Universitas Terbuka (UT) Bandung Dra.Hj.Dina Thaib M.Ed poe Minggu 10 Pebruari 2013 di buruan kantorna Jl.Panyileukan Raya No.1A Soekarno-Hatta Bandung sacara simbolis  ngistrenan salah  saurang mahasiwa jeung mahasiswi anyar non Pendidikan Dasar (Pendas) UT UPBJJ Bandung ku makekeun jaket almamater  sarta masrahkeun  Kartu Tanda Mahasiswa jeung bukti registrasi 2013.1 ngawakilan  nu harita jumlahna  aya  424  mahasiswa  ti 4 Fakultas  miluan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB). Sajumlah mahasiswa ieu teh  masing-masing 118 jiwa  ti Fakultas Ekonomi ngawengku program studi  Ilmu Ekomomi & Studi Pembangunan 2 jiwa,Akutansi 35 jiwa oge 234 jiwa  ti ,Fakultas  Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) ngewengku  program studi  S1 Adminitrasi Niaga 3 jiwa,Administrasi Negara 13 jiwa,Ilmu Pemerintahan 24 jiwa,Ilmu Komunikasi 22 jiwa,Sosiologi 6 jiwa,Sastra Inggris bidang minat 15 jiwa,Perpustakaan 89 jiwa, program studi   D.II Perpustakaan  61 jiwa jeung  saurang  ti program studi D-III  Perpajakan. Nyakitu deui 21 jiwa  ti Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) ngawengku  program studi S1  Matematika 6 jiwa, Biologi saurang,Ilmu Teknologi Pangan 2 urang,Agribisnis Bidang Minat  Penyuluhan Pertanian 3 jiwa,Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Perikanan saurang,Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Peternakan 2 jiwa,Perencanaan Wilayah Kota 6 jiwa. Sarta 51 jiwa ti Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) ngawengku  ti program studi S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia  5 jiwa,Bahasa Inggris 11 jiwA,Matematika 3 jiwa,Fisika 8 jiwa,Biologi 6 jiwa,Kimia 8 jiwa,Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 6 jiwa,Pendidikan jkonomi & Koperasi 4 jiwa.

Dina  ieu kagiatan diluuhan Ketua Panitiana Drs.Dadang Kurnia M.Pd oge   Koordinator Registrasi & BBLBA,,Staf Edukatif sarta para  nara sumber sosialisasi akademik diantarana Soleh Hadiyanto S.Pd  ngaguar  ngeunaan nu luyu jeung temana  kagiatan nyaeta  “ Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka melalui UT On-lie. Numutkeun  Dadang Kurnia netelakeun ka Koran Giwangkara dilaksanakeunnana kagiatan OSMB nyaeta  ngarupakeun kagiatan  akademik di UT dumasar Surat Keputusan Rektor UT jeung Pedoman Sistem Jaminan Kualitas (Siminitas) sarta Surat Keputusan Kepala UPBJJ-UT Bandung mibanda tujuan diantarana wae  lian ti  mahasiswa anyar sangkan mikanyaho sitem jeung prosedur pembelajaran ti mimiti registrasi nepi ka rengese studi oge dina raraga ngaimplementasikeun prinsip belajar mandiri.sarta sosialisasi akademik ngeunaan karakteristik program studi sarta Fakultas  nu aya di UT.Sedengkeun Dina Thaib  mihaep sangkan mahasiswa nu miluaan OSMB leuwih loba mikanyaho ngeunaan UT sagemblengna saperti  ngeunaan konsep diajar di UT nu nerapkeun diajar mandiri ku Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) sangkan siap ngalakonan ti mimiti registrasi, cara belajar nepi ka ujian.

Ari Soleh Hardiyanto  lian ti netelakeun ngeunaan Sistem Ujian Online (SUO) minangka layanan ujian nu ditawarkeun ku UT dina raraga mere kasempetan ka mahasiswa pikeun bisa miluan Ujian Akhir Semester (UAS) di luar periode waktu UAS  nu geus ditangtukeun dina kalender akademik sarta nerangkeun . Tutorial Onlina (Tuton) UT nyaeta ngarupakeun bantuan belajar disadiakeun UT ku ngaliwatan jaringan internet  nu henteu dipungut biaya. Disadiakeunna Tuton  sangkan mahasiswa sacara individual meunang layanan pembelajaran mibanda kualitas sacara online.  “ Kukituna ku ngaliwatan OSMB ieu mahasiswa anyar UT  diharepkeun bisa mikanyaho  sarta  miluan tutorial online kulantaran bisa ngabantu mahasiswa nguasa materi pelajaran turta ngaronjatkeun prestasi akademik “ tandes Soleh Hardiyanto (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *