13 Wisudwan UIN SGD Bandung Meunang IPK Tertinggi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung poe Minggu 21 Januari 2018 lumangsung di Gedong Anwar Musaddad Jl. A.H.Nasution No.105 Cibiru Kota Bandung saperti diberitakeun  Koran  Giwangkara ngalaksanakeun...