Guru Acan Sabanding Jeung Kahirupannana

Kanyataan kiwari  Kualitas guru  Indonesia  seperti kumaha ,saha nu kudu  disalahkeun padahal  perhatian pemerintah geus sakitu hebat  ka  guru,luar biasa , baheula  gaji guru ngan cukup saminggueun  ,tapi ayeuna   luar biasa,aya  guru meunang   10 juta  nepi ka 11 juta  rupiah sabulanna .Kitu ceuk  Dr.H.Edi Parmadi,M.M.Pd Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Barat  saperti  diberitakeun  Koran Giwangkara waktu nepikeun makalah “ Mutu Guru Dan Karakter Siswa) dina seminar nasional pendidikan temana “Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbasis Akhlakul Karimah “diayakeun Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Uninus gawe bareng jeung Sekolah Pascasarjana Uninus lumangsung Saptu 11 November 2017 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung. Numutkeun Eddi  ku geus  ayana perhatian  ti pemerintah ieu  guru geuningan  acan sabanding  jeung kahirupannana dibikeun  ku guru  sorangan ka  pemerintah.  Aya pemeo atawa sindiran ngomong  .Dina Kahirupan guru satiap  poena  nitah nulis  ka siswa ,tapi  waktu guru kudu  naek pangkat dikudukeun  nulis henteu   pernah  nulis   malahan  henteu  lulus dina nyieun karya tulisna oge   guru satiap minggu mere  ulangan atawa test ka siswa tapi    embung miluan tes komptensina/ UJji Komptetensi Guru (UKG)  malahan ,stress .  “  Ieu conto di lapangan ,,terang henteu saurang guru SDN  Kelas V  tillar dunya di Sukabumi waktu UKG  bulan Kamari dilaksanakeun .Kunaon  ? Kulantaran  saupama  manehna  UKG na henteu meunang  80 peunteunna   tunjangan profesina  bakal dieureunkeun   ,jadi memeh naon-naon oge geus ,inget kana tunjangan profesi bakal eureun ,hutang teu kabayar ,akkhirna stress  tilar dunya “. Ieu  bener kajadian di lapangan tapi Alhamdullilah lembaga  institusi pendidikan  masih tetep dipercaya diwaragadan  pemerintah sagemblengna pikeun ngadidik  anak bangsa di masa  nu bakal datang  ngawangun  jiwana,bangunlah badanna ,bangsana pikeun  Indonesia raya saperti lagu ciptaan  WR Supratman Indonesia Raya. “ Kukituna pikeun  institusi lain sabaraha  loba  jumlah siswa nu  diajar, lain sabaraha   siswa lulus,tapi kuduna sabaraha  siswa nu mampu pikeun  kahirupanna  ku  modal ilmu dipibanda ti   institusi pendidikan.Numutkeun Edi  tugas guru dina  pembinaan karakter siswa baheula ngarupakeun  hiji hijina  sumber belajar. Istilah  Guru wajib digugu jeung  ditiru  jadi harepan  orang tua jeung  masarakat dina ngabentuk   karakter anak didik . “  Kiwari jaman media sosial (medsos) digital kateraturan guru dina  ngabentuk karakter  beuki  kapangaruhan ku medsos”.ceuk Edi Parmadi (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *