4500 Mahasiswa UIN SGD Bandung Miluan KKN Sisdamas 2017

Aya 4500 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD)Bandung  miluan jadi  peserta Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayan Masarakat ( KKN Sisdamas ) 2017 lumangsung  ti mimiti  7 Februari nepi ka 9 Maret  2017   di  opat  lokasi ngawengku di  kota Banjar,kabupaten Garut,Cianjur jeung Purwakarta. Kitu ceuk  Kepala Humas  UIN SGD Bandung Aep Syaefudin,M.Ag di rohangan gawena kampus UIN SGD Bandung Jl.A.H.Nasution No.105 Bandung netelakeun ka Koran Giwangkara.Numutkeun Aep sajumlah peserta KKN Sisdamas 2017asalna ti  40 Program Studi  dibarengan 110 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Samemeh indit ka lapangan dijurung laku heula Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud,M.Si sacra simbolis    nako lGoong nandakeun sacara resmi kagiatan KKN Sisdamas 2017 poe Kemis 2 Februari 2017 di Aula Anwar Musaddad disaksian  Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN SGD Bandung Dr.Munir.MA jeung Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Dr.H.Ramdani Wahyu Suuri,M.Ag,M.Si Ketua Panitia KKN Sisdamas 2017 jeung Staf Humas UIN SGD Bandung .Rektor dina biantarana ngaapresiasi sakabeh unit ngalakukeun improvisasi pikeun kamajuan kembaga. “ Salah sahijina nyaeta model KKN Sisdamas 2017 ngahasilkeun tina riset dilakukeun ku Pusat PKM LP2M UIN SGD Bandung di sababaraha PTKIN di Indonesia dina raraga nyiapkeun kader-kader  pemberdayaan masarakat”.Ceuk Mahmud.  Ketua LP2M UIN SGD Bandung Munir miharep hadirna mahasiswa peserta KKN kudu jadi agen parobahan di masarakat.Sedengkeun Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Dr.H.Ramdani Wahyu Suuri,M.Ag,M.Si  ngebrehkeun KKN Sisdamas 2017 ieu nerapkeun pola Community Empowerment ngaganti  pola heubeul  ngagunakeun Comunty Development hartina mahasiswa jadi fasilitator pikeun satiap program  bakal dilaksanakeun nempatkeun prinsip ti masarakat jeung keur masarakat. “ Dina ngalaksanakeun KKN Sisdamas  aya 8 siklus kudu diliwatan ku DPL jeung mahasiswa di lapangan  nyaeta Soswal & RW (Sosialisasi Awal & Rembug Warga),Pesos (Pemetaan Sosial),Orgamas(Pengorganisasian Masyarakat),Cantif (Perencanaan Partisipatif),Sipro (Sinergi Program),Pepro (Pelaksanaan Program) jeung Monev(Monitoring Evaluasi)“. Ceuk  Ramdani Wahyu Suuri (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *