Perlu Karakter 4T Pikeun Nyegah Tindakan Radikalisme

Kiwari diperlukeun tarekah pikeun ngungkulan  nyegah  atawa ngabendung  tindakan radikalisme  akibat tina  pangaruh  situasi atawa  kaayaan  di Timur Tengah  ka Indonesia . Tarekah nu perlu dimekarkeun  diantarana wae nyaeta  Karakter 4 T  ngawengku Karakter Tawasut,Tawazun .Tasamuh jeung Taadul.  Kitu ceuk  H. Iman Hilmanuddin,Lc,Dipl,MA Staf  Athan Kedutaan Besar Mesir  waktu nepikeun makalahna  “ Perkembangan Islam Dan Politik Di Indonesia Serta Hubungannya Dengan Situasi Di Timur Tengah “ dina acara Seminar Internasional  nyokot Tema “Perkembangan Situasi Politik dan Islam di Timur Tengah,Isu Ketegangan Sektarian) diayakeun Universitas Islam Nusantara (Uninus)  lumangsung Rebo 11 Mei 2016  pabeubeurang  di Rohangan Program Pasca Sarjana  kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung. Seminar sacara resmi dibuka Rektor Uninus Dr.Suhendra Yusuf,MA  nu oge dihadiran Drs.KH.A.Chozin Chumaidy  Duta Besar RI di Lebanon nepikeun makalah  “ Relasi Agama dan NegaraDinamika Kawasan Timur Tengah Isu Ketegangan Sektarian “ sarta  materi  didugikeun Syaikh Dr. Amin Salim Kurdi  (Mufhti Lebanon).

Numutkeun  Iman  Tawasut nyaeta  sikap  tengah –tengah henteu  boga kacenderungan  kana extrim  kanan nyakitu deui extrim kiri, Tawazun  saimbang  dina sagala hal kaasup dina ngagunakeun dalil aqli ( dalil tina akal pikran rasional)  jeung  dalil naqli (sumberna tina Al qura jeung hadist). Tasamuh mibanda toleransi ngajenan,hormat ka papada  jalma turta mibanda prinsif hirup nu beda,tapi tetetep  sauyunan hirup babarengan bari  jeung toleransi dina perbedaan sarta Taadul hartina ajeg,negakkeun kaadilan. Iman netelakeun perilaku anarkis jeung tindak kekerasan lain ti ajaran islam kulantaran,sakabeh agama samawi henteu ngabenerkeun yen ayana praktek kekerasan nu akhirna bakal nimbulkeun wabah kabencian ka papada jalma. Ku ayana seruan jihad nu dilakukeun kelompok garis keras kacida kaliru,kulantaran henteu ngahargaan pamadegan jalma sejenn ,sok komo ngaklaim maranehna nu paling bener,utamana sikap ngafirkeun jalma sejen sarta ngahalalkeun getih jeung harta musuhna sok sanajan papada umat muslim.

“  Lian ti  nyegah  tindakan radikalisme  ku ngamekarkeun   Karakter 4 T  nyakitu deui   Metode dakwah dilakukeun nyebarkeun islam di Indonesia (wali songo) santun jeung  ramah  perlu dipertahankeun kaasup  lembaga pesantren masih tetep relevan pikeun ngamekarkeun pendidikan jeung nyebarkeun dakwah Islamiyah “.ceuk Iman.saperti diberitakeun Koran Giwangkara. Chozin Chumaidy netelakeun  konflik sektarian lain ngarupakeun  faktor utama dina dinamika politik  di Timur Tengah . Tapi henteu bisa dipungkiri  yen bedana faham kaagamaan saperti Syiah  jeung Suni kadang dimunculkeun  di tengah  perjalanan  konflik. Kukituna  ngajadikeun  konflik leuwih harengheng ,saperti kajadian ayeuna boh di Yaman nyakitu deui di  Suriah.Kukituna ceuk Chozin, Islam Moderat,Ramah jeung toleran  geus waktuna ditransformasikeun  ka nagara –nagara nu keur ngarandapan konflik.Ku ngawangun jaringan leuwih intensif  antara umat Islam di Indonesia  jeung nagara-nagara Timur Tengah   “ Pon kitu deui  peran Perguruan Tinggi Islam  di Indonesia sangkan  milu aub  leuwih aktif turta produkktif mere kontribusi  jeung bongbolongan  sarta konsepsi ngeunaan Islam nu Ramah ,Moderat jeung Toleran ka sababaraha nagara Timur  Tengah khususna sarta masarakat dunya dina umumna” .ceuk Chozin .(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *