Siswa SMK Maarif Cicalengka Ngadongdon ka STP Bandung

Rombonga  siswa,siswi  ti  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cicalengka, Jl.Dewi Sartika No.119 Cicalengka kabupaten Bandung   poe Rebo 12 November 2014  ngadondon lolongok ka Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Jl.Dr.Setiabudi No.186 Bandung  Kagiatanna dina raraga acara “ Kunjungan Industri”.  “ Tujuan kunjungan datang ke STP nyaeta  pikeun mere pangaweruh  wawasan ka siswa siswi ngeunaan perhotelan sakaligus mekelan pangalaman saenggeusna ngarengsekeun lulus ti SMK Maarif “.ceuk Yudi Firdaus S.Pd salaku guru  pembina ieu kagiatan dijejeran tilu guru pembina  sejenna nyaeta Ayi ST ,Thomas ST  jeung Hilmi S.Sos. Numutkeun Yudi saperti diberitakeun Koran Giwangkara  jumlah rombongan Alhamdullilah kabeh marilu aya  39 siswa siswi diaping opat guru pembina. Kagiatan acara kunjungan industri akomodasi perhotelan ieu teh ngareupakeun nu munggaran nyaeta  akomodasi perhotelan, kulantaran  di  SMK Maarif ayeuna lian ti a aya 4 jurusan  ngawengku  Teknik komputer jaringan (TKJ),Manajemen Bisnis jeung  Otomotif  oge  jurusan anyar   dibuka di taun  ajaran 2014 nyaeta  jurusan Akomodasi Perhotelan.Kukituna di bulan  Desember   oge jurusan TKJ jeung Manajemen Bisnis rek ngalaksanakeun dongdonan  ka  tempat nu beda.

Diharepkeun ku diayakeun kagiatan ieu pihakna sakaku  pembina jeung  pendidik siswa siswi na bakal  mibanda bekel lain wae  ngan tina teori buku wungkul tapi oge meunang ilmu pangaweruh lapangan  saperti ti STP. Kaayaan di STP nuaya dina panangtayungan Kementerian Pariwisata Indonesia widang  ilmu perhotelan kaitung lengkep nyakitu deui   prospeknya cukup hade . Kukituna  dijadikan sasaran kagiatan kunjungan industri ,supaya siswa jeung  siswi SMK Maarif jadi kataji   kana widang perhotelan.  Sarta  mudah-mudahhan lulusan ti  SMK Maarif aya nu minat nuluykeun ka STP Bandung.  Salila dongdonan rombongan siswa-siswa SMK Maarif Cicalengka  dipandu  staf Humas STP Bandung Amanda Rika Rahim S,Pd  sarta Kepala Humas STP Bandung  Irma Citra Resmi S.ST Par  nganteur  ka satiap  produk kampus dibantu  mahasiswa STP Bandung  Dina ,Bela,Gita jeung Sita.

Jeroning kitu Amanda ngajentrekeun   ka STP Bandung  mindeng  nu  ngadarongdon     boh  ti SMA,SMK sarta  Universitas ,jeung ti perguruan tinggi   kaasup  nu dongkap ayeuna SMK Maarif  Cicalengka.Pihakna bingah pisan ninggali   siswa siswina  kacida  antusiasna  ,kulantaranan memang  minatna kana   studi perhotelan. “Mudah-mudahhan infomasi nu tos didugikeun  bisa ngabantu  dijadikeun  bongbolangan  pikeun  bahan pemikiran ka hareuppna  dina  nuiluykeun  studi “.pokna. Anapon  kesan salah saurang siswi SMK Maarif Cicalengka Decelia  Pratiwi nu cita-citana janten koki   seuuer pisan mangfaatna jadi lewih mikawanoh ngeunaan pariwisata, perhotelan ,hoskiping,recepsionis jeung nu sejenna.Sarengsena kunjungan industri  di  STP Bandung  acarana di pungkas ku  masrahkeun plakat jeung cinderamata  ti SMK Maarif  Cicalengka  dipasrahkeun Decelia Pratiwi  ka Kepala Humas STP Bandung Irma Citra Resmi saterusna acara kunjungan industri  dituluykeun ka  Ciater  kabupaten  Subang nyaeta  langsung ka  tempat obyek  pariwisatana,kulantara di STP Bandung mah   dunia pendidikanna,tapi  ari diditu obyekna jadi diaktualisasikeun di lapangan.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *