Dra.Hj. Iim Siti Rogayah Danasaputra M.Hum Ketua STBA Yapari – ABA Bandung

Dra.Hj.Iim Siti Rogayah Danasaputra M.Hum poe Rebo 31 Juli 2013 lumangsung di kampus Jl.Cihampelas No.94 Bandung diistrenan pikeun nyepeng kalungguhan salaku Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari Aba Bandung  mangsa jabatan Periode 2013-2017 ngaganti Ketua heubeul Drs.H.Mundari Muhada Dipl.TEFL nu geus rengse masa jabatanna. Tangtuna pikeun civitas akademikana  moal hamo bireuk deui geus pada mikawanoh ka Ketua  anyar ieu teh, lian ti saacanna diistrenan salaku Ketua Jurusan Bahasa Inggris oge geus icikibung salila 26 taun jadi dosen di STBA Yapari nu kiwari panceg umurna (Dies Natalis) emas nyaeta 50 taun.Disagedengeun ngistrenan Ketua  dina ieu kasempetan  saperti diberitakeun Koran Giwangkara diistrenan sakalian rengrengnganna ngawengku Pembantu Ketua I: Dr.Titien Rostini M.Hum,Pembantu Ketua II : Drs.Yayat Hidayat M.Pd, Pembantu Ketua III : Dra.Hj.  Hermin Djajaprawira, M.Hum. Ketua Jurusan Bahasa Inggris : Dra. E. M. Endang Sri. S., M.Hum. Ketua Jurusan Bahasa Prancis : Dra. Sri Soeharti Romdam, Sp.I. Ketua Jurusan Bahasa Jerman : Drs. Lukie Kaya Ketua Jurusan Bahasa Jepang : Dra. Hj. Endah Satari Ketua MKDU : Drs. Iyo Mulyono, M.Pd. Kapala LPJM : Dr. H. M. Dzuliman, M.Pd. Kepala LP3M : Yudi Satriadi, S.P. (PYMT) Kepala Perpustakaan : Drs. H. Ade Yusuf, M.Pd. Kepala BAU : Dra. Hj. Aida Nuraida Azis.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *