Kareueus STBA Yapari ABA Bandung Dina Nincak Umur 51Taun

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Yapari-ABA Bandung Dra.Hj.Iim Danasaputra M.Hum netelakeun  loba pisan dirasakeun nu matak  pikareueuseunnana hususna pikeun sivitas akademika, STBA Yapari ABA Bandung tepatna diadegkeun 26 Oktober 1963  harita ngaranna Akademi  Bahasa Asing (ABA) Yapari  kiwari di taun 2014  nincak  umurna panceg  51 taun. “ Simkuring ngaraos reueus bingah pisan nu teu aya hinggana  sok sanajan  kiwari  dina kayaan pinuh ku  saingan beurat  ayeuna STBA masih tetep  ajeg tandang   makalangan sarta  terus mertahankeun prestasina akademikna  ”.pokna dina biantarana  acara mieling atawa Dies Natalis Ka 51 sakalian  acara wisuda Program S-1 Angkatan Ka 54,55 jeung D-3 Angkatan 56,57 taun akademik 2013-2014 nu dina ieu kasempetan dijeran rengrengan  senat sarta diluuhan Ketua Umum Yapari-ABA Bandung Drs.H.Mundari Muhada,Dipl,TEFL jeung Pejabat Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten.

Acara lumangsung di Gedong Pertemuan Balai Sartika Jl.Suryalaya Indah  No.1-3 Buah Batu Bandung Rebo 29 Oktober 2014  ngawisuda 122  lulusan ngawengku  ti  jurusan Bahasa Inggris,Perancis,Jerman,Jepang. Tina sajumlah lululusan kapeto aya 24 lulusan  meunang yudicium cum laude .Ku diwisudana lulusan anyar ieu  ti mimmiti ngadegna nepi ka kiwari geus ngahasilkeun 11.575 lulusan. Numutkeun  Iim prestasi akademik di STBA tangtuna rek terus  dipertahankeun samalah mah dironjatkeun ku tarekah lian ti diantarana wae  ngaronjatkeun kualitas dosen sarta ngalumakukeun Teknologi Informasi komunikasi (TIK) oge ngaaktifkeun penelitian jeung pengabdian masarakat pon kitu deui  nyumponan 7 standar pendidikan  saperti dipikahayang BAN PT.  “ Alhamdullilah sakabeh jurusan boh program S1 nyakitu deui D3 geus kakareditasi  B nyakitu deui program D3 jurusan bahasa Jepang  bakal lumaku  nepi ka taun 2018”.pokna.Kukituna dina ieu kasempetan  saperti diberitakeun  Koran  Giwangkara  Iim  umajak ka  sakabeh sivitas akademika  sangkan salawasna ngadugikeun rasa  syukur ka Alloh SWT turta salawasna mere pangajen turta   rasa hormat  ka para perintis,penerus lembaga pendidikan tinggi bahasa asing ieu.Di taun 2014 aya 2 perintis lembaga  nyaeta Prof.H.Ilyas Purakusumah jeung Drs.H.Budiman tilar dunya.Mugia Allah narima amal  ibadahna boh waktu ngajalankeun pancenna salaku dosen,pimpinan sarta pribadi dihamnpura dosa-dosana sarta  ditempatkeun  sahade-hadena di sisi Allah SWT.

Dina ieu  kasempetan diserenkeun  pangaje   ka saurang dosen jeung tilu karyawan SATUHU nu geus digawe salila 25 taun  mangrupa tabungan jeung piagam penghargaan sarta mere pangajen  ka 24 wisudawan nu lulus  yudicium cumlaude ngawengku 21 lulusan Program S1 jeung 3 lulusan program D3 sarta pangajen ka mahasiswa mibanda prestasi juara di   tingkat nasional turta internasional.Jeroning kitu  para lulusan nu geus  ngarengsekeun kuliahna nepi ka diwisudana  katingali baringah  saperti dirasakeun  Nunun Noviarti lulusan Program S1 jurusan Bahasa Jepang  angkatan ka 55   pituin Kersamanah Garut  harita dianteur indung bapana Rokayah jeung Upud.  “ Alhamdullilah rengse oge kuliah di STBA Yapari ABA Bandung  nepi ka diwisudana. Simkuring lulus 3 Juli 2014  ngadugikeun tugas akhir karya ilmiah/skripsi  judulna “ Yuikawa (2013) no Daisshou Oyobi Dainishou  no “Ameshinjuu” no Shousetsu  ni Aru Kakujoshi Toshite no Joshi to no  Bunseki : Tougoronteki Oyobi Imironteki”.pokna (Suherman.S).-     

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *