Shinta Angraeni Ti Jurusan Sunda UPI Mahasiswa Prestasi Tingkat Fakultas Taun 2015

Shinta  Angraeni mahasiswa angkatan 2012  ti Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda Universitas Pendidikan  Indonesia (UPI) jadi mahasiswa  prestasi tingkat FPBS (Fakultas Pendidikan  Bahasa & Sastra) UPI taun 2015  dina  Pilmapres (Pemilihan mahasiswa Prestasi) tingkat fakultas..Kitu ceuk  Ketua JPBD Sunda UPI Dr.Dingding Haerudin,M.Pd dijejeran  Sekretaris JPBD  Sunda UPI Dr.Hj.Nunuy Nurjanah,M.Pd. di kampus Jl..Dr.Setiabudhi No.229 Bandung.Numutkeun Nunuy saperti diberitakeun Koran Giwangkara Pilmapres dilaksanakeun 16 April 2015 diiluan 8 jurusan sarta dua juri nyaeta Prof.Dr.Didi Sukyadi MA jeung Dr.Hj.Tri Indri Hardini,M.Pd.Kriteria nu dipeunteun ngawengku presentase karya ilmiah,konten karya ilmiah  luyu jeung tema Dikti ditambah artikel ngeunaan 5 S,Indek Prestasi Kumulatif (IPK), bahasa Inggris /asing jeung pangajen prestasi unggulan  salila jadi mahasiswa nu dibuktikeun  ku sertifikat.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *