Ngistrenan Pengurus FPPT Wilayah Jabar Jeung Seminar Di STKIP Garut

Kagiatan  ngistrenan atawa pelantikan   rengrengan Pengurus  Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPT) Wilayah Jawa Barat  Periode  2016-2019  jeung seminar   lumangsung poe Rebo  14 Desember 2016 di aula  kampus Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Garut, Jl.Pahlawan No.32 Tarogong Kidul kabupaten Garut. Acara diluuhan  Ketua FPPT Jabar  Hilman Firmansyah, S.IP, MAP, Wakill Ketua III STKIP Garut Dr.Endang Dimyati M.Pd, nyuluran Ketua STKIP Garut Dr.H.N.Nizar Alam Hamdani, MM, MT, M.Si  , Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Pusat Imam Budi Prasetiawan,S.S,para anggota FPPT jeung Dr, Dra.Ninis Agustini Damayani M.Lib  Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan FIKOM UNPAD nyarita di Seminar ngaguar makalah “ Kemampuan Komunikasi  Pustakawan Dalam Melaksankan Promosi Perpustakaan “.

Hilman Firmansyah  dina biantarana saperti diberitakeun Koran Giwangkara ngahaturkeun nuhun ka STKIP Garut ,alhamdullilah ku perhatosanna tos janten pribumi atanapi  tuan rumah dilaksanakeunnana ieu acara sarta  ngebrehkeun kaangotan FPPT Wilayah  Jawa Barat jumlahna  ngalobaan  matak  pikabungaheun turta pikareuseun  kiwari jumlahna geus aya leuwih ti 200 anggota sumebar di Perpustakaan  Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jeung Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  , sigana mah  panglobana  diantara  FPPT Wilayah  sejenna di sakuliah Indonesia,kulantaran FPPT  Wilayah Jabar ngarupakeun cikal bakal ngadegna  FPPPT. Lian ti  kitu oge  paling loba anggotana oge paling rajin rutin ngayakeun kagiatan-kagiatan dina sataunna  nyaeta heuleut tilu atawa opat bulan sakali ngayakeun kagiatan pasamoan atawa pertemuan. “Salila kapangurusan simkuring Periode 2013-2016 Alhhamdullilah loba kagiatan nu geus dihasilkeun sarta insya Allah simkuring ayeuna siap diiistrenan atawa dilantik pikeun jadi Ketua Umum FPPT Wilayah   Jabar Periode 2016-2019. Kukituna simkuring ngahaturkeun nuhun ka sakumna anggota nu geus mere rojongan  kapercantenan  sarta hayu urang babarengan leuwih ngaronjatkeun deui  kagiatan-kagiatanna.

Sedengkeun Dr.Endang Dimyati M.Pd salaku Wakil Ketua III STKIP Garut  netelakeun dina biantarana nyambut gumbira kusabab   ngarupakeun hiji kabanggaan sakaligus kahormatan  pikeun STKIP Garut ku  dijadikeun pribumi atawa tuan rumah dilaksanakeunnana kagiatan acara ieu,kukituna ngawilujengkeun sumping di kampus  STKIP Garut  .Numutkeun Endang STKIP Garut kiwari  mibanda tujuh program studi jeung dua program Pasca Sarjana sarta kabehna geus kaakreditasi. “ Satiap akreditasi geuningan perpustakaan ngarupakeun poin penting dijadikeun peunteun kriteria akreditasi,kulantaran perpustakaan perguruan tinggi ngarupakeun panto ilmiah”.ceuk Endang. Sarengsena ngistrenan atawa ngalantik pengurus  FPPT Wilayah Jawa Barat, Imam Budi Prasetiawan S.S salaku Ketua Umum FPPTI Pusat  dina biantarana ngawilujengkeun ku diistrennan  pengurus FPPT Jabar 2016-2019 moga –moga bisa ngajadikeun kontribusi positif  turta beuki maju sarta bisa mere kontribusi ka tingkat nasional nepi ka internasional oge netelakeun  FPPTI ti mimiti ngadegna nepi ka kiwari  umurna panceg  16 taun  saupama diibaratkeun  manusa  mah sok sanajan  masih ABG  tapi  loba kagiatan geus dilaksanakeun di  14  Cabang   Wilayah FPPT sumebar    di Indonesia, samalah mah dina waktu deukeut bakal nambahan nyaeta FPPT  Banten, Riau jeung Medan. Satuluyna ka hareupna nyusul  Samarinda, Lampung.” Insya Allah ka hareupna satiap provinsi  aya FPPT”.pokna.

Salengkepna  Rengrengan   Pengurus FPPT Wilayah  Jabar Periode 2016-2019 ngawengku Ketua Umum: Hilman Firmansyah,S.IP,MAP (UNPAS),Wakil Ketua Bidang Kerjasama & Usaha Drs.Mahmudin,SIP,M.M.Pd  (UNINUS),Wakil KetuaII Bidang Pembinaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Hada HidayatM.S.Sos,M.I.Kom (UPI),Sekretaris I: Ubudiyah Setiawati S.Sos (UNIKOM),Sekretaris II : Yoka Adam Nugraha S.Sos (ITB),Bendahara I : Ira Sri Astuti S.Sos (UNPAR),Bendahara II : Dra.Ice Krisnaeni,S.Sos (UNPAS), Komisi I Bidang Pembinaan & Pengembangan SDM  Selaku Penanggung Jawab : L.Nailah Hanum Hanany  Sos (UIN SGD), Anggota : Rina Agustina,SE,M.Hum  (UNJANI),Drs. Dadi M.Kom (UNPAS), Komisi II  Humas& Penerbitan  Penanggung Jawab : Ridwan Darmawan S.Sos (UNISBA),Anggota: Cucu YuliantiS.I.Kom (UNINUS), Syarief Hidayat S.Sos (STIKES DHARMA HUSADA),Komisi III Bidang Usaha Dana & Kerjasama  Penanggung Jawab : Dra.SM.Oktrianti (TELKOM UNIVERSITY), Anggota: MirzaAstriani,S.Sos,M.A.B (STP Bandung), Neilany Edwina,S.Sos,M.Si (UK.MARANATHA), Komisi IV Bidang Teknologi & Informasi  Penanggung Jawab : Yulianti S.Sos,M.I.Kom (FIKOM UNPAD),Anggota : Nurul Fitria,ST,MM (TELKOM UNIVERSITY),Tyas Pyrenia Iskandar S.Sos,M.I.Kom (UNPAS). (Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *