H.Ibnu Sabiin Hatta Wakil Bupati Kepulauan Seribu Meunang Gelar Doktor Ti Uninus

Pikeun  Drs. H.Ibnu Sabiin Hatta,M.Si  bulan Februari 2014 diangap bulan nu  mawa barokah  dina perjalanan lalampahan hirupna kulantaran aya dua kabagjaan turta kagumbiraan dirasakeun dirina.Kabagjaan jeung kagumbiraan  tangtuna  moal dipopohokeun bakal  dikotretkeun ku tinta emas dina riwayat hirupna.“Allhamdullilah simkuring meunang barokah kasinugrahan kabagjaan  jeung kagumbiraan  ti Allah SWT di bulan Februari 2014 duanana ninggang poe Rebo”.ceuk Ibnu Sabiin Hatta netelakeun ka Koran Giwangkara. Kasinugrahan  ieu  nyaeta Rebo 12 Februari 2014 lumangsung  di Balai Agung Balai Kota,Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat   diistrenan Gubernur DKI Jakarta  Joko Widodo dibere amanah  salaku Wakil Bupati Kepulauan Seribu marengan bupati Kepulauan Seribu  Dr.Asep Syarifuddin M.Si sarta dina poe Rebo 26 Februari 2014 lumangsung di Program  Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (Uninus) Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung ditandeskeun lulus Yudicium Sangat Memuaskan  ku Direktur Program Pascasarjana Uninus Prof.Dr.H.Achmad Sanusi,SH.MPA meunang peunteun Indek  Prestasi Kumulatif (IPK) 3,21 dina ujian sidang terbuka  Doktor (S3) kukituna boga  hak ngalengkepan gelarna Jadi Dr.H.Ibnu Sabiin Hatta M.Si.

Dina ujian sidang terbuka  dipromotoran Prof.Dr.H.Tb.Abin Syamsuddin Makmun,MA,Ko Promotor Prof.Dr.H.Iim Wasliman M.Pd sarta Anggota Promotor Dr.H.Adjat Sudrajat ,M.Pd  promovendus mertahankeun disertasina “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Terhadap Prestasi Siswa” (Studi Analisis Deskriptif Pengaruh Profesionalisme.Iklim Sekolah dan Integritas Kepribadian Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di DKI Jakarta). Dina disetasina Ibnu Sabiin Hatta   nembrakkeun  profesionalisme guru mere kontribusi gede pisan kana kinerja guru. Kukituna perlu ayana parobahan atawa mindset  ti para guru. “ Salila ieu loba guru nu boga pikiran yen jadi guru dianggap sarua  jeung profesi sejenna.Sapopoena indit ti imah  digawe,tuluy ngajar di kelas,rengse di kelas balik deui ka imah  bari jeung teu mikirkeun  tanggungjawabna,naha murid-muridna geus ngarti atawa acan “ceuk  Ibnu Sabiin Hatta  alumni S1 FKIP IKIP Jakarta,S2 Universitas Krisnadwipayana Jakarta.

Ibnu Sabiin Hatta nandeskeun  tangtuna eta pamadegan   kudu dirobah , sabenerna guru ngarupakeun pagawean mulya nu leuwih ti profesi-profesi sejenna,kulantaran sakabeh profesi nu aya di dunya  asal muasalnya ti pendidikan ditepikeun  ku guru. Kukituna  sapooena dina  hal belajar-mengajar guru kudu mampu pikeun mikawanoh jeung ngaguar sagala potensi nu aya dina diri peserta didikna,sangkan peserta didikna ngarasa betah saperti aya di imah sorangan pasanghareup  jeung  guru di sakola   teh saolah olah saperti  jeung kolot sorangan.Pon kitu deui  guru henteu ngan maksakeun kahayangna bari jeung henteu merhatikeun kabutuhan,minat jeung bakat  dipibanda ku peserta didik.

“ Nyakitu deui  uji kompetensi pikeun guru perlu mindeng dilakukeun,kulantaran tantangan jeung pengaruh zaman terus robah.Kusabab kitu salah sahiji tarekah pikeun ngaronjatkeun kinerja guru kudu   dilakukeun ku cara ningkatkeun  profesionalisme guru. Hal ieu bisa dilakukeun ku cara kagiatan ngamekarkeun profesi guru ngawengku tilu bagian  nyaeta kahiji ngamekarkeun intensif (intensive development).kadua  ngamekarkeun kooperatif (cooperative development) jeung katilu ngamekarkeun mandiri ( self directed development) “.ceuk Ibnu Sabiin Hatta.

Kukituna dina ieu kasempetan promovendus  ngarekomendasikeun dina raraga ngawujudkeun pendidikan menengah mibanda kualitas,peran guru kacida dominan..Diharepkeun guru dina ngalaksanakeun tugas jeung fungsina salawasna nyoko kana tarekah ngaronjatkeun  kinerja.Guru kudu miluan kagiatan-kagiatan dina ningkatkeun kompetesina  maksudna  sangkan guru mibanda profesionalisme, nyiptakeun iklim sakola  kondusif jeung ningkatkeun integritas  kapribadian. “ Tilu  variabel ieu  mere kontribusi gede pisan kana kinerja guru  dina ngaronjatkeun prestasi siswa jeung pendidikan mibanda kuliatas”.tandes Ibnu Sabiin Hatta  kungsi ngajabat salaku Kepala Seksi Sarpras SMA Kanwil DKI, Kepala Kantor Departemen Dikbud Jakarta Timur,.Kepala Suku Dinas Dikmen Provinsi DKI sarta Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.Lian ti eta  geus lila icikibung jadi  guru,,kungsi jadi Instruktur Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan (PPPGK), Guru SMK Jakarta Wakil Kepala  Sekolah Indonesia Singapura (SIS) – Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI) Singapura.Kepala Sekolah (Konsulat Jenderal Republik Indonesia ( KJRI) Jeddah turta dosen STKIP Purnama.Ibnu Sabiin Hatta  lahir di Padang 11 Agustus 1955 ti  pasangan Bapak Moehd Thaib Hatta (almarhum) jeung  Ibu  Siti Rahil ,kawin jeung  Ria Nuriana  boga anak  Irna Nur Adiana  Ibnu  (lulusan ITB,digawe di Pertamina), Irfan Khairin Ibnu (lulusan IBS,digawe di BI) jeung Irsam Khairin Ibnu  siswa SMA Labschool Jakarta.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *