Rektor Uninus Ngistrenan Pimpinan Fakultas & Prodi Periode 2013-2017

Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Dr.H.Didin Wahidin,M.Pd dijejeran Ketua Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara  Letjen TNI (Purn) H.Achmad Roestandi,SH  sarta  disaksian Koordinator Kopertis Wilayah  IV Jabar & Banten Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc ngistrenan pimpinan Fakultas  jeung Program Studi (Prodi) nu aya di  Uninus  pikeun  nyangking kalungguhan   mangsa bakti periode 2013- 2017 lumangsung poe Rebo 30 Januari 2013 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.350 Bandung nu dituluykeun Lokakarya Tata Kelola PTS.   Para pimpinan Fakultas Jeung  Program Studi  nu  diistrenan ngawengku   Prof. Dr. H.Achmad Sanusi,SH,MPA  salaku Direktur  Program Pasca Sarjana (PPS),    Asisten Direktur (Asdir ) I  PPS  Prof Dr. Sukaryat Trimansyah, MA ,Asdir II  Prof. Dr. H.Iim Wasliman M.Pd , Asdir IV  Prof.Dr.Nana Saodih Sukmadinata, Pimpinan  PPS  S3 ( Program Doktor)  Prof .Dr. H. Dedi Mulyasana M.Pd, Pimpinan  PPS  S2  ( Magister Manajemen)   Prof.H.Enco Mulyasa M.Pd,Program Magister Hukum Prof.Dr.H.Dedi Ismatullah  M.Hum, sekretaris Dr.H. Imas,Dekan Fakultas Hukum  H. Candra Iswara,SH,MH, Dekan  Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Dr.H.Hendi Suhendraya Muchtar M.Pd,Fakultas Teknik Ir.H.Asep Waslim,M.M.Pd,Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Drs.H Undang, Dekan Fakulktas Pertanian Ir.H.Suning Siswana M.Si,Dekan Fakultas  Agama Islam Drs.Engkos Kosasih M.M.Pd .

Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB)  Dra.Indiah Wisjnu,M.M.Pd,sekretris Dra Euis Nani Mulyani M..Pd,ketua pendidikan  Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Drs.Kingking ,Mutaqien,M.M.Pd,sekretris,Drs.Sugiarto M.M.Pd.Ketua Prodi Pendidkan Bahasa Indonesia Drs.H.Deden Fathudin M.M.Pd sekretris Dr..HMohamad rahmat M.Pd,Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggeris Dra.Diah  Khadijah M.Pd,sekretaris M.Andriana Ghofar ,S.Pd.M.M.Pd,Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Drs.H.Mohammad Sodik M.Pd,sekretaris Drs.H.Ridwan,Ketua Prodi Pendidikan Matematika Dra.Yayu Laila Sulastri M.Pd,sekretaris Drs.H.Achmad Mudrika,

Ketua Prodi Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN)   Dra.Hj.Nani Nuraini M.Pd,sekretaris Drs. Djem  Bangun Mulya M.Pd,Ketua Prodi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Drs.Usman Supendi M.Pd.sekretaris Drs.Cecep Wachyu Haerudin,Ketua Prodi Teknik Informatika  Wawan ST,MT,sekretaris Arni Amalia ST,Ketua Prodi Teknik Industri Kustono,ST,MT ,Sekretaris Pasha Rahmatullah ST,Ketua Prodi Teknik Elektro Ir.H.Elan jaelani  M.Sc .sekretaris Ruhiyat Sobirin S, Ketua Prodi Perpustakaan & Infomasi Dra.Novi Widia.sekretaris Achmad Yani S.Sos,Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Dra.Tati Adiawati M.Si,sekretaris Drs.Esmaya M.Si,ketua prodi Agro Teknologi Ir.Yeni Mulyani M.P. Ir.Sekretaris Erry  Mustariani M.M,ketua Prodi Pendidikan Agama Islam ( PAI)  Drs.H.Mastuhi M.M.Pd.sekretaris Drs.Dadang Mustofa M.M.Pd ,Ketua Prodi Pendidilan Guru  Madrasah Ibtidaiyah (PHGMI)  Ahmad Roziqin M.Sg,Sekretaris Nur’aniYah M.Ag,Ketua Prodi Perbankan Syariah (PS) ,Dra.Hj.Mumung Mulyati M.Ag,Muhsin SPd.I,M.Si,

Sarengsena ngistrena rektor Didin Wahidin netelakeun ka Koran Giwangkara yen Uninus salaku Universitas Islam pihakna rek terus  ngamekarkeun turta numuwuhkeun ajen inajen kaislaman nu tangtuna lain wae ngagugulung pangaweruh ngeunaan kaislamana  wungkul tapi oge  ngaguar sagala rupa  metoda pembelajaran penanaman  atawa pendidikan Islam.Kukituna inyana cumeluk   jeung miharep ka para pimpinan nu diistrenan ieu teh sangkan dina nyanghareupan  kurikulum ayeuna  keur  dimekarkeun  babarengan nu  kurikulumna  mindeng   dilokakaryakeun  teh  bisa dijadikeun  dokumen  bari jeung  diataati kalawan daria   .mudah-mudahhan ka hareupna  beuki  jelas komitmenna  kana nilai-nilai kaislamanna nu diagungkeun ku urang sarerea.Sedengkeun Ketua Badan Pengurus Yayasan Islam Nusantara Achmad Roestandi netelakeun diantara nu  diiistrenan   aya  incumbent (kapilih deui ),ngandung  harti aya  prestasi  kapeunteun   senat .

Kukituna  jabatan teh amanah tangtuna  kudu   leuwih hade giat  soson soson deui  tong jalan ditempat. Anapon  ka  pejabat  nu anyar pisan  kulantaran sarua  jabatan teh amanah  kudu ningkatkeun prestasi tong eleh ku incumbent.Ari Kooordinator Kopertis  Wilayah IV Jabar & Banten  Abdul Hakim Halim  dina biantarana lian ti ngawileujengkeun mancen  tugas ka pejabat anyar nu kakara dilantik  oge netelekeun yen numutkeun hadist nabi sagala amal  teh  ditangtukeun lain di  awal tapi di  akhir  kukituna  inyana  miharep  sangkan engke di akhir masa jabatan ,  kudu loba nu ngucapkeun selamat ku digawena sukses.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *