Prof.Dr.H.Mahmud M.Si Kapilih Jadi Rektor Ka 9 UIN SGD Bandung Periode 2015-2019

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung oge salaku Dekan Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Mahmud M.Si   kapilih nyepeng kalungguhan  salaku rektor UIN SGD Bandung Periode 2015-2019  ngaganti   rektor heubeul Periode 2011-2015 Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah ,SH,M.Hum nu sempet dipecat Kemenag RI alatan  ngarumpak  PP.No.53/2010 ngeunaan disiplin  Pegawai Negeri Sipil (PNS) sarta  masa jabatanna rengse September 2015.Kapilihna nyepeng kalungguhan salaku rektor urutan  ka 9 mingpin UIN SGD Bandung dumasar  hasil  rapat  senat pemilihan calon rektor  masa  jabatan 2015-2019  ,  Rebo 6 Mei 2015  di Rohangan Sidang Senat Al-Jamiah  Gedong rektorat lantey 2 Jl.A.H.Nasution 105 Bandung  dipingpin  Ketua Senat Prof. Dr.H.Endang Soetari  Ad , M.S.i.

Hasil rapat senat nandeskeun Prof.Dr.H. Mahmud M..Si  (No.urut 1) kapilih jadi rektor  meunang 44 sora ngelehkeun  dua calon rektor  nyaeta  Prof. Dr.Supiana M.Ag ( No.Urut 2)  meunang 2  sora jeung Prof. Dr. Endin Nasrudin M.Si   (No.Urut 3) meunang  13 sora.   Ku geus kapilihna  jadi rektor Mahmud  lian ti  ngahaturkeun  nuhun  ka sakabeh pihak   geus ngabantu   jeung ngarojong  suksesna pemilihan rektor sarta  rek  ngalaksakeun jabatan ngarupakeun  amanah  ieu nu tangtuna  perlu ayana rojongan babarengan sauyunan   ti sakabeh  sivitas akademika  pikeun nanjeurkeun  UIN SGD Bandung  sangkan  tetep makalangan tur maju, mibanda kaunggulan  kawentar di lemah cai Indonesia  turta mancanagara.Kukituna  Mahmud saperti diberitakeun Koran Giwangkara   dina  ngajalankeun amanahna inovasina tetep rek  ngeumbing kana tujuan UIN SGD Bandung nyaeta lian ti nyiapkeun peserta didik nu mibanda kateristik kateguhan iman,kamulyaan akhlak,kaluasan ilmu jeung kaunggulan amal  oge ngamekarkeun panalungtikan boh ilmu agama pon kitu deui umum sarta  nyebarluaskeun ilmu agama jeung umum  digunakeun dina raraga ngaronjatkeun karaharjaan masarakat.

“Nyakitu  deui Visi UIN SGD Bandung  jadi Perguruan Tinggi Islam mibanda kaunggulan,kompetitif mampuh  ngaintegrasikeun ilmu agama jeung ilmu umum direalisasikeun Wahyu Memandu Ilmu   ”.ceuk Mahmud  kalahiran Bekasi 10 April 1962 alumni  Madrasah Ibtidaiyah (MI) As-Salam, Madrasah Tsnawiyah (MTs)  Anwarul Falah,Madarasah Aliyah (MA) Anwarul Falah Bekasi, S1 IAIN SGD Bandung,S 2,S3 Unpad Bandung sarta alumni Pesantren At-Taqwa Bekasi,Pesantren Al-Qur’an Caringin Labuan Banten,Pesantren Jabudipa Warungkondang Cianjur,Pesantren Gentur Warungkondang Cianjur nu oge dipikawanoh  salaku pakar  pendidikan,puluhan  buku ngeunaan pendidikan  karya tulisna  ti taun  2004  nepi ka kiwari geus dimedalkeun di sababaraha penerbit di Bandung.Sarengsena Mahmud  kapilih jadi rektor anyar UIN SGD Bandung kalangan civitas akademika  loba nu ngawilujengkeun satuju saperti halna Prof.Dr.H.Nanat Fatah Natsir M.Si   mantan rektor UIN SGD Bandung  Periode 2003-2011 ngawilujengkeun ngiring bingah .” Muga muga  Prof. Dr.H.Mahmud M.Si  salaku  rektor ka 9 nu mingpin UIN SGD Bandung bakal mawa kampus leuwih hade tur maju,mibanda kaunggulan  “.pokna.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *