Bintek Kehumasan Kopertis IV

Kopertis IV   tanggal 10 nepi ka 12 Juni 2015 ngayakeun Bimbingan Teknis (Bintek)  Kehumasan  diiluan  50 peserta  tenaga administrasi PTS ( Perguruan Tinggi  Swasta) di wewengkon  Kopertis  IV lumangsung  di Gedong Diklat Kopertis IV Jatinangor. Numutkeun Ketua Panitiana Sudirman S.Sos saperti diberitakeun Koran Giwangkara  diayakeun ieu kagiatan dibuka sacara resmi Koordinator Kopertis IV Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc tujuanna  dina raraga ngaronjatkeun reputasi,citra Kopertis Wilayah IV jeung PTS pikeun  ngawangun kapercayaan  sarta ngamekarkeun gawe bareng  ningkatkeun kualitasna. Sabaraha materi diguar diantarana wae Menjalin Kerjasama antar lembaga secara efektif dan efisien didugikeun  Prof.Dr.Atie Rachmiatie,M.Si, Peran Strategis humas dalam organisasi  didugikeun Pemprov Jabar, Strategi Marketing Publik Relations  ti  Dr.Ani Yuningsih,M.Si,Penggunaan Media Dalam Penyelenggaraan Kehumasan Dr.Suwatno, Kehumasan Perguruan Tinggi Prof.Dr.Ir.Abdul Hakim Halim M.Sc jeung Kebijakan Kopertis Dalam Rangka Wasdalbin PTS Dr.Subahi Idris.MM.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *