551 Mahasiswa Anyar UT Bandung Miluan OSMB UT Geus Boga Sistem Ngadeteksi Mahasiswa Nyontek

Kagiatan acara  Orientasi Studi Mahasiwa Baru (OSMB) Program PPs, FEKON, FMIPA, FISIP, FKIP (Non PGSD & PGPAUD)  Masa Registrasi semester  2016/2017.2 Universitas Terbuka (UT) Unit Program Jarak Jauh (UPBJJ) Bandung lumangsung poe Saptu 4 Februari 2017 di di kantor  UT UPBJJ Bandung Jl. Raya Panyileukan No.1 A Soekarno-Hatta Bandung. nyokot tema “ Dengan Memanfaatkan Open Education Resources (OER) Kita Tingkatkan Hasil Belajar Mahasiswa “ Hadir di ieu kasempetan  pengurus kelompok belajar. staf  pembimbing akademik,,fsilitator ,Kepala UT UPBJJ Bandung Dra.Dina Thaib M.Ed jeung  Ketua Panitia  OSMB Angga Sucitra Hendrayana,SE,M.Si. “ Tujuan diayakeun  kegiatan OSMB  sangkan sakabeh mahasiswa anyar  UT UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) Bandung diharepkeun bisa paham kana fungsi Jeung  peran UPBJJ UT Bandung salaku   perpanjangan  tangan UT pusat dina mere pelayanan ka mahasiswa UT sarta paham kana sistem jeung  prosedur ti mimiti  registrasi pengujian  ,pertama  nepi ka rengsena studi “.Ceuk Angga Sucitra.

Numutkeun Angga Sucitra saperti diberitakeun Koran Giwangkara  Jumlah peserta OSMB  aya 551 urang dibagi  3 kagiatan  nyaeta 29 januari 2017aya  23 urang mahasiswa Program  Pasca  Sarjana , 4 Februari 2017 aya  306 urang ti   Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  (FISIP) jeung Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) ,5 Februari 2017 aya   222 urang  ti Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam ( FMIPA) jeung Fakultas Ekonomi. (FEKON). Dina Thaib di awal biantarana ngawilujengkeun sumping  ka peserta OSMB di Kantor UT UPBJJ Bandung “,Tah di kantor ieu  ngalayanan mahasiswa di  18 wilayah  kab,kota”.pokna, bari inyana ngeureunkeun heula   biantarana  inyana nitah ngaregepkeun ka pesera nyaeta sakeudeung  muterkeun heula  rekaman  media audio visual  ngaliwatan layar proyektor  nepikeun  sapaaan ti  Rektor UT Prof.Ir.Tian Belawati,M.Ed,P.h.D :  “ Hallo Mahasiswa Baru Universitas Terbuka Selamat Datang Dan Selamat Bergabung Di Universitas Terbuka ,Sebuah Perguruan Tinggi Negeri Yang Akan Mengajak Anda Menjadi Pembelajar Mandiri Sepanjang Hayat dan Mengantarkan Anda Untuk Mencapai Cita-Cita Yang Ingin Anda Raih “.

“ Tah  rektor anjeun  nu luar biasa prestasinya “. Ceuk Dina Thaib  bari inyana nuluykeun deui  biantarana ngeunaan OSMB ,nu pikeun UT kacida penting kana  sifat pendidikan  nu dijalankeun UT. Di  OSMB  boh layanan akademik  administrasi sarta   kagiatan akademikna bakal diguar  sarta  bakal diwanohkeun ngeunaan UT ngajalankeun tugasna salaku Perguruan Tinggi Terbuka jeung Jarak Jauh (PTJJ).

“ Tujuan OSMB salila sapoe ,mahasiswa peseta OSMB diwanohkeun kana wawasan ngeunaan tugas  UT ngajalankeun   pembelajarann, ngalayani mahasiswana sarta proses pembelajaran luyu jeung program studina sewang-sewangan ,kulantaran  masing-masing program studi beda tuluy  ,kiat-kiat belajar mandiri,.layanan UT sifatna online  jeung  bahan ajar.sarta ngawanohkeun  salah sahiji layanan anyar nyaeta  di google  play store kakara tilu poe kaliwat nyaeta layanan bahan ajar digital bisa  diakses ku ngaliwatan , android masing-masing kontenna bisa diakses ti mimiti 11 Februari 2017. Dina Thaib  netelakeun UT ngarupakeun  perguruan tinggi ka 45 diadegkeun  4 September 1984 diresmikan Presiden Republik Indonesia ka 2,  di awal ngadedna dirancang salaku Perguruan tinggi terbuka jeung  PTJJ.  Sacara ringkasna Terbuka  saha bae bisa jadi mahasiswa henteu kawatesan umur,taun ijazah,masa belajar,waku registrasi jeung frekuensi miluan ujian ,tapi syaratna  boga ijazah minimal SLTA sedengkeun PTJJ nyaeta pembelajarana ku cara ngagunakeun media  cetak (modul),intenet  sarta bahan ajar sejenna  nu ngamungkinkeun ayana interaksi antara pengajar jeung pembelajar henteu sacara paadu hareupan turta tempatna  pajauh. Ku kondisi ieu mahasiswana ditungtut  kudu bisa belajar mandiri tapi perguruan tingggina mere layanan bahan ajar, layanan  praktek pikeun  kebutuhan mahasiswana.

Numutkeun Dina mahasiswa UT diharepkeun bisa belajar sacara mandiri ku inisiatif sorangan.Belajar mandiri bisa dilakukeun sacara sorangan atawa ngelompok boh di kelompok belajar sarta kelompok tutorial.UT nyadiakeun bahan ajar nu dirancang pikeun bisa dipelajari sacara mandiri. Pikeun bisa diajar mandiri sacara efektif mahasiswa ditungtut mibanda disiplin diri.inisiatif turta motivasi kuat.. Mahasiswana oge ditungtut pikeun  bisa ngatur waktu  sacara efisien,belajar kalawan teratur dumasar jadwal belajar ditangtukeun sorangan.Kukituna sangkan bisa mawa hasil belajar di UT,mahasiswana kudu siap belajar sacara mandiri. “ Mahasiswa UT lian ti kudu bisa belajar mandiri oge kudu patuh kana aturan,kulantaran UT nerapkeun hukuman dina pelaksanaan ujian nu dilaksanakeun di sababaraha lokasi di kabupaten,kota nyaeta mahasiswa UT tong nyontek,,UT geus boga system jeung mekanisme ngadeteksi mahasiswana nyontek atawa henteu.UT geus nerapkeun deteksi nepi ka ayeuna lumangsung lima belas taun “. Ceuk Dina Thaib.Di akhir  biantarana Dina Thaib sacara resmi narima  nahasiswa baru “ Atas nami  rektor Universitas Terbuka simkuring  narima   mahasiswa  anyar Universitas Terbuka” pokna   bari nakolkeun palu tilu kali  langgsung dituluykeun  ngistrenan mahasiswa anyar UT UPBJJ Bandung  sacara  simbolis makekeun jaket almamater sarta masrahkeun Kartu Tanda Mahasiswa diwakilan Eka Nursaptia mahasiswa Program Studi S1 jurusan Ilmu Perpustakaan FISIP jeung Bambang Wijakrama mahasiswa Program Studi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan FKIP(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *