Perlu Karakter 4T Pikeun Nyegah Tindakan Radikalisme

Kiwari diperlukeun tarekah pikeun ngungkulan  nyegah  atawa ngabendung  tindakan radikalisme  akibat tina  pangaruh  situasi atawa  kaayaan  di Timur Tengah  ka Indonesia . Tarekah nu perlu dimekarkeun  diantarana wae nyaeta  Karakter...