Mekelan Sarjana Sangkan Mibanda Akhlakul Karimah

Kagiatan Bina Sarjana Muslim (Bislim) nu diayakeun Fakultas Keguruan Ilmu Pendidkan (FKIP) Universitas Islam Nusantara (Uninus)  nyaeta proses pembinaan para lulusan sarjana pendidikan  nu rek diwisuda   utamana diarahkeun  kana ngabentukna kapribadian,jadi henteu bisa dileupaskeun tina kacerdasan intelektual.“Kukituna posisi kagiatan Bislim ieu nyaeta katepikeunna materi-materina ku ngamekarkeun kapribadian   sangkan sarjanana disagedengun mibanda kamampuhan oge kabentukna kapribadian “. Ceuk  Dr.H.Husen Saeful Insan M.M.Pd  salaku Wakil Rektor I Uninus dina biantarana waktu muka sacara resmi  kagiatan Bislim ka 37 FKIP Uninus nu dina ieu kasempetan dijejeran Ketua Panitiana Dra.Hj.Nani Nur’aeni,M.Pd lumangsung Jumaah 13 Mei 2016 di Gedong Wisma Shakti Taridi Jl.Babakan Sari No. 164 Bandung.Numutkeun Husen hal ieu ngarupakeun salah sahiji syarat bisa hirup di tengah-tengah masarakat saupama sarjanana mibanda intelektual bari jeung  kapribadian islami akhlakul karimah atawa mibanda akhlak mulya. Kukituna posisina kacida strategis  sok sanajan tangtuna henteu cukup ngan ku kagiatan ieu wungkul,tapi kudu daek ngabina diri sorangan. Husen saperti diberitakeun Koran Giwangkara  ngebrehkeun saeungeusna dievaluasi kagiatan Bislim dilaksanakeun tiap taun ku FKIP Uninus  sarta nu ayeuna ngarupakeun Bislim nu ka 37 kanyataanna hasilna cukup hade, Alhamdullilah di tengah-tengah masarakat  respon,komentar  yen hasil Bislim ieu memang positip hasilna hade. Ciri khas Bislim nu dilaksanakeun ku FKIP Uninus ieu teh geus  bisa mere koridor atawa benteng pikeun bisa ngalakukeun tugas sahade-hadena nu aya kaitannya jeung kajujuran,akhlak,sok komo para peserta Bislimna geus loba jadi guru,kukituna para sarjana salaku guru ieu dibentuk ku sikap akhlak mulia.Ngologgan  tema Bislim ka 37 FKIP Uninus “ Islam Nusantara Dalam Bingka Islam Rahmatan Lil Alamin “ sarta sub tema “ Islam Nusantara Dalam Kerangka Profesionalisme Guru “ Husen  netelakeun hal ieu ngarupakeun  upaya FKIPUninus  nyaeta pikeun   guru dina ngaimplementasikeun  proses pembelajaran di sakola  sangkan tetep  ngamumule  budaya-budaya lokal  nu  hade  bari tetep nguatan  nilai-nilai Islam.. “ Kukituna mudah-mudahhan Islam nusantara ieu nyaeta ngarupakeun   sikap-sikap kapribadian jeung  tata cara sikap  nu tumuwuh  di nusantara. Kukituna nu hade perlu  dipertahankeun,nu kurang dukuatan sarta  nu sejenna memang sekuler perlu dileungitkeun

Dra.Hj. Nani Nur’aeni M.Pd salaku Ketua Panitia Bislim ka 37 FKIP Uninus waktu nepikeun laporanna netelaken kagiatan Bislim lumangsung salila dua poe ti Jumaah  13 Mei nepi ka Saptu 14 Mei 2016 diiluan  270 peserta lulusan Sarjana  FKIP Uninus  masing-masing asal na ti  Program Studi (Prodi)  Pendidikan Luar Sekolah,Pendidikan Luar Biasa ,Pendidikan Bahasa Arab,Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia,Pendidikan Bahasa Inggris,Pendidikan Matematika,Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan sarta Pendidikan Guru PAUD  nu  rek  diwisuda poe Rebo 18 Mei 2016. Bislim salila dua poe ieu dieusi kagiatan Shalat Dhuha, salat lima waktu  berjamaah Renungan taubat,seputar sholat jumaah,,tadarus,lantunan asmaulhusna.sarta materi “ Islam Nusantara Dalam Bingkai Rahmatan Lil’alamin,Zakat sebagai Solusi Kesehjahteraan Umat,Revitalisasi Fungsi Ibu dalam Keluarga,Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru,Keuninusan,Sholat Dengan Benar Dan Baik,Dakwah Islamia dengan bahasa sosial budaya nusantara,Qyamullail,Pemulasaraan Jenazah,Menyambut Ramadhan,Meneladani Rasulluloh Muhammad,SAW,Menggali Potensi Diri Menuju Pendidik Sejati,Sarjana Muslim Uninus ditengah Kehidupan Umat sarta  kagiatan  Bislim ka 37 FKIP Uninus  ditutup  Dekan FKIP Uninus H.Hendi S Muchtar,M.Pd.(Suherman.S).-.

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *