Mahasiswa UIN SGD Bandung Kudu Nguasai Opat Kamampuhan

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Prof.Dr.H.Deddy Ismatullah,SH,M.Hum nembrakeun UIN Bandung geus ngamekarkeun saniskara fakultas umum bari jeung henteu ninggalkeun fakultas-fakultas agama. Hal ieu dimaksukeun sangkan ...