Ceuk Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc di Wisuda Uninus: Di Budaya Komunitas Akademik Meunang Salah Tapi Ulah Bohong

Kooordinator Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat Prof.Dr.Ir.H.Abdul Hakim Halim M.Sc mere apresiasi kana  sakabeh upaya dilakukeun Yayayasan Islam Nusantara sarta  pimpinan Universitas Islam Nusantara (Uninus) geus bisa ngaronjatkeun kualitas dilaksanakeunnana Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pihakna yakin bakal mawa Uninus jadi perguruan tinggi leuwih hade turta ngabanggakeun boh  di tataran regional,nasional nyakitu deui internasional.Apresiasi eta didugikeun biantarana acara Sidang Terbuka Senat Uninus dipimpin Rektor Uninus Dr.H.Suhendra Yusuf,MA dina raraga Wisuda ka 60 Gelombang I Taun Akademik 2016 lumangsung poe Saptu 3 Desember 2016   di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung ngawisuda 850 wisudawan wisudawati  ngawengku asalna  ti Program Doktor Ilmu Pendidikan,Magister Manajemen Pendidikan,Magister Ilmu Hukum,Magister Pendidikan Agama Islam,Fakultas Ekonomi,Hukum,Teknik,Ilmu Komunikasi,Fakultas Agama Islam jeung Fakultas Keguruan  & Ilmu Pendidikan.

Hadir di   ieu kasempetan diantarana Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI Periode  2001-2004   ngadugikeun Orasi Ilmiah  “ Pembangunan Kemaritiman Untuk Meningkatkan Daya Saing,Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Dan Kesehjahteraan Bangsa Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia “. Numutkeun Abdul Hakim Halim saperti diberitakeun Koran Giwangkara nitenan  kahirupan mahasiswa di jenjang Diploma,Sarjana sarta Pasca Sarjana ti  mimiti ditarima nepi ka lulusna ngarengsekeun studina ngaliwatan tilu tahapan nyaeta kahiji netepkeun cita-cita atawa visi kadua memahami  kana komunitas akademikna bari tuluy  ngamekarkeun diri milu partisipasi aktif di kominitasna.Katilu ngalakukeun transformasi pikeun nyusueykeun diri persyaratan ditungtut komunitas akademik.

Khusuna ngeunaan tahapan kadua tangtuna geus dilakukan ku para wisudawan wisudawati  sacara hade saperti di Uninus. Mahasiswa  asup  ka kampus Uninus geus memahami komunitas kampus nyaeta komunitas akademik salawasna ngalakukeun  pembelajaran ilmu turta ngalakukeun  panalungtikan ngamekarkeun ilmu pikeun ngaraharjakeun manusa. Komunitas akademik mibanda budaya salaku  budaya  akademik sacara khas.Saupama budaya akademik ieu henteu aya tangtuna henteu pantes disebut salaku budaya akademik. Ciri budaya akademik nyaeta  memegang teguh kajujuran turta bener henteu ngalakukeun plagiarisme,menyontek jeung henteu ngalakeun hal nu teu bener.  Nyakitu deui salawasna mibanda tanggung jawab nu diperbuat sarta jeung  nu di omongkeun ,mibanda rasa kaadilan,rendah hati sarta salawasna siap ngabantu jeung papada jalma.

“ Di Komunitas akademik ieu dimeunangkeun salah  tapi satuluyna kudu  gancang  ngomean sacara sunguh sungguh,tapi  henteu diperkenankeun pikeun bohong,jadi ulah bohong “ceuk Abdul Hakim Halim. Di sagedengeun eta ceuk Abdul Hakim Halim salaku nu  geus mibanda akademik nu kuat salawasna kudu  ngamotivasi diri atawa self motivated pikeun belajar sacara keras sahade-hadena .Pon kitu deui di komonitas akademik nu oge geus dilaksanakeun para wisudawan wisudwati Uninus nyaeta ngalakukeun ngamekarkeun diri,pangaweruh atawa pengetahuan geus dipibanda ayeuna  kacida loba pisan  pengetahuanna  dibanding jeung  waktu asup harita ditarima di Uninus. “Kukituna diharepkeun pikeun ngarengsekeun sagala rupa masalah disanghareupan bangssa para wisudwan wisudawati   perlu nerapkeun turta  ngamekarkeun budaya akademik nu geus hasil dijalankeun  di kampus Uninus “.ceuk Abdul Hakim Halim.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *