MPR RI Seminar Kebangsaan Di UIN SGD Bandung

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI  gawe bareng Jeung Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  poe  Senen 09 April 2018 ngayakeun Seminar Kebangsaan nyokot tema “Mengokohkan...