Menpepan Dr.Andrinof Chaniago M.Si Kuliah Umum Di FISIP UIN SGD Bandung

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menpepan)/Kepala Badan Perencanan Nasional (Bapenas) Dr.Andrinof Chaniago M.Si poe Kemis 26 Februari 2015 mere Kuliah Umum di Aula Fakultas Ilmu Sossial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung  Jl..A.H.Nasution 105 Bandung. Kagiatan acara Kuliah Umum diayakeun  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  FISIP UIN SGD diluuhan Rektor UIN SGD Bandung Prof.Dr.H.Deddy Ismattulah M.Hum,Dekan FISIP UIN SGD Bandung  Dr.Sahya Anggara,Drs.M.Si,Wakil Dekan III FISIP UIN SGD Bandung Dr.Hamzah Turmudi M.Si sarta mahasiswa,dosen jeung BEM FISIP sa-Indonesia.Andrinof   dina kuliah  umuna  nembrakkeun  pikeun  ngarojong pangwangunan  nasional lian ti  diperlukeun aspek Sumber DayaManusia (SDM) sarta  dibarengan fisik sehat,uteukna   cerdas oge  tingkah paripolahna  atawa perilaku   mentalitas  hade turta    tatanan sosial  ngarojongna   mibanda  karakter. “ Jalma nu  sehat fisikna can tangtu jadi manusa unggul, nyakitu deui  cedas uteuka  can  tangtu  dijamin jadi manusa unggul,kulantaran  bisa jadi penjahat berdasi.

Kukituna  diperlukeun. jalma mibanda  tingkah lakuna  hade   turta diperlukan syarat sejenna  nyaeta  mentalitas,akhlak  mibanda karakter hade.“ Manusa  unggul  diperlukeun dina ngawangun. Tapi perlu  kasadaran  tilu aspek eta , satuluyna ngawangun karakter, boh salaku aparatur.pengusaha,karyawan di perusahaan ,mahasiswa, pagawe kantor  salaku  tokoh  masarakat jeung ,aparat birokrasi.. “Naon pangna Indonesia  tinggaleun di widang ekonomi dibandingkeun jeung bangsa deungeun ,kulantaran  proses rereged nu jadi  kalemahanna aya  di tilu aspek  eta. “Saupama hayang maju  perlu ngarobah mentalitas.”.pokna saperti diberitakeun Koran Giwangkara..Andrinof  ngajen,  kalangan akademisi kacida  mibanda ajen atawa peran dina nangtukeun  arah pembangunan nasional..Peranan Perguruan Tinggi kacida  penting milu aub  kulantaran  sumber-sumber elmu pengetahuan,perubahan,perbaikan jeung   kebijakan  sakuduna  datang  ti  kalangan akademisi,kalangan terpelajar,kalangan ilmuwan jeung peneliti. “ Perguruan tinggi  kudu tetep ngjalankeun tilu  misi atawa  Tri Dharma Perguruan Tinggi ngawengku  Pengembangan ilmu Pengetahuan,Pengajaran jeung  Pengabdian. Ngeunaan pengabdian  ngandung harti kudu mere sumbangan ka     lembaga-lembaga pamarentah sarta lembaga publik.”.ceuk Andrinof.Jeroning kitu rektor UIN SGD Bandung Deddy Ismatullah  dina biantaranangungkabkeun  yen  kalangan akademisi ditungtut aktif   mere kontribusi dina arah pangwangnan.

Sedengkeun  Dekan FISIP  UIN SGD Bandung Sahya Anggara reueus ku ayana  kagiatan nu  diayakeun   BEM FISIP UIN SGD  Bandung  ngarupakeun bagian tina   kagiatan “ FISIF MOVEMENT 2015 ( Konferensi BEM  FISIP Sa-Indonesia)”.lumangsung  25-27 Februari 2015.diiluan  15 BEM FISIP  Universitas sa-Indonesia.“ Simkuring ngaraos reueus turta kataji kana kagiatan ieu,kulantaran ngarupakeun salah sahiji praktek mata kuliah pembangunan nasional. Kagiatan ieu murni inisiatif antara program mahasiswa jeung program Fakultas “.pokna. Kukituna ceuk Sahya sangkan aya sinergitas  ngulem menteri kadieu nu aya pakuat pakaitna  jeung mata kuliah nyaeta  menteri perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bapenas nu di jero  mata kuliahna aya ngeunaan  perencanaan wilayah.  “ Diharepkeun  ku ngaliwatan  kuliah umum  mahasiswana henteu  ngan bisa teori wungkul  tapi bisa  praktekna. Kulantaran  tepat pisan  pa menteri mere kuliah pikeun  ngamantebkeun  mata kuliahna di FISIP  salila ieu “.ceuk  Sahya Anggara.(Suherman.S).-

Banner IDwebhost

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *