Loba Guru Pensiun Mawa Pangaruh Kana Permodalan KPRI P Dan K Kecamatan Regol

Dina   kesempata  ieu  Pengurus  ngahaturkeun   nuhun  ku kasumpinganna  anggota  nyumponan undangan  ka tempat ieu  muga-muga  meunang barokah  bisa  silaturahmi kumpul ngariung  dina   Rapat Anggota Taunan ( RAT)  ka 51 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)   P Dan K Kecamatan Regol   taun  usaha 2017  sarta muga muga   lengkah ibu bapa mawa   barokah  pikeun leuwih ngamekarkeun  KPRI P Dan K Kecamatan Regol nu bersih jeung transparan. Dina Widang organisasi  lumangsung  normal,keangotaan jumlahna turun   ayeuna aya kurang  leuwih 150 anggota, kulantaran  loba  anggota nu kaluar  nyaeta  guru na  pensiun, disagedengeun ieu teh can aya pengangkatan guru anyar .Kitu Ceuk Ketua KPRI  P Dan K Kecamatan Regol H.Iwan Herwani,S.Pd saperti diberitakeun Koran Giwangkara   lumangsung  poe Saptu  24 Februari  2018 Di Komplek SD Negeri  Lengkong besar No.139 Kota Bandung dijejeran Wakil Ketua Drs.Sepyono,Sekretaris Awan Gunawan S.Pd,Bendahara I Dra.Hj.Rita Erni Susilowati,Bendahara II.Hj.Sarimah ,Ketua Pengawas : Edi Supriadi,S.Pd,MM,Sekretaris Pengawas : Emet ,S.Ag,Anggota Pengawas Ranran Haerani,S.Pd  nu dina ieu  kasempetan diluuhan undangan angota  sarta Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kota Bandung H.Usep Sumarno,SH,SE,M.M,M.Si ,Ketua  Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Bandung Drs.H.Sanusi Sukarma,MBA  jeung  pejabat ti Dinas Koperasi &UKM Kota Bandung.Numutkeun  Iwan ku  hal  ieu teh  mawa pangaruh  kana permodalan  kiwari  mibanda  modal sorangan   samilyar leuwih  nyaeta  mangaruhan babakuna kana beubeunangan Simpanan  Pokok,Simpanan Wajib,Cadangan  jeung dana-dana sejenna.“ Perbandingan simpanan anggota tahun 2017  aya turun dibanding  jeung taun 2016, turunna  akibat loba  anggota  koperasi  nu  kaluar di taun 2017. Saupama  dibandingkeun  antara anggota  nu  asup  jeung  anggota  kaluar jumlah anggota  turun   lobana   10 anggota akibatna  mawa pangaruh  kana permodalan koperasi.”.pokna.

Sedengkeun  Usep Sumarno  dina biantarana ngadugikeun  syukur  ahhamdulilah ditakdirkeun ku   Allah SWT  di kesempetan  ieu bisa silaturahmi dina ngalaksanakeun kawajiban RAT nu hukumna wajib dilaksanakeun ku  koperasi pikeun ngahalalkeun koperasi.Jadi hebat mana ,mangfaat mana , halal  mana  antara koperasi jeung  lembaga keuangan sejen  ,ibu jeung bapa  pek nginjeum ka lembaga keuangan sejen  tapi alesan  jeung    dasar  hukumna  ku simkuring  bakal di jelaskan ,koperasi teh halal ,ibu rek nginjeum  ka koperasi mah halal. Koperasi sabenerna  geus  syariah gawe bareng  ku kahadean   “  koperasi digawe babarengan duit dikumpulkeun ,duit saha, duit anggota, nu nginjeum saha ,anggota, nu mayar saha,anggota , nu nyieun aturan saha, anggota  kukituna halal syariah kasepakatan.”ceuk Usep Sumarno. Ari  Sanusi  nganiley ku dilaksanakeunnana  Rapat Anggota Tahunan (RAT)  di bulan Januari,Februari  hal ieu ngabuktikeun    koperasi kategorina sehat  kaasup KPRI  P Dan K Kecamatan Regol. Sedengkeun  biantara ti pejabat  Dinas Koperasi & UKM Kota Bandung  nembrakeun  Rapat Anggota Tahunan (RAT) ieu  syah  kudu aya tilu  tugas kawajiban rapat  anggota dilaksanakeu,kahiji  bisa ngesahkeun laporan pertanggungjawaban  pengurus kadua ngesahkeun pertangujawaban pengawas,katilu bisa ngalaporkeun Rencana Kerja jeung  Rencana  Anggaran Pendapatan  Koperasi .Dina ieu kasempetan oge inyana ngainformasikeun dina raraga nertibkeun koperasi  tina sajumlah 2569 koperasi  berbadan hukum di kota Bandung  taun ayeuna  engke bulan April 2018  lobana 1700 koperasi kedah dimatikeun “. Kukituna Pepatah koperasi  patukang tonggong jeung pepatah Siliwangi. Upami Siliwangi mah Mati Satu Tumbuh Seribu upami Koperasi Mati Satu tumbuh satu atawa teu aya pisan “.pokna.(Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *