KPRI Sarimukti Batununggal Mere Pelayan Leuwih Hade Ka Anggota

Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sari Mukti” kecamatan Batunanggal Kota Bandung  periode 2013-2018  Solihin S.Pd netelekakeun rencana kerja rek digarap  di koperasina taun 2014 lian ti ngagarap  widang organisasi,administasi  oge keuangan. “ Dina widang organisasi nyaeta  rek ngaronjatkeun pengetahuan  perekonomian boh ngeunaan manajemen nyakitu deui pembukuan keur pengurus,pengawas turta anggota.Lian ti kitu rek milu aub aktif dina kagiatan hari koperasi 12 Juli turta nargetkeun  kagiatan Rapat Anggota Taunan (RAT) taun usaha 2014 saelat-elatna bulan Maret 2015 jeung  rek mere  pelayanan leuwih hade ka anggota sarta pelayanan ngaraharjakeun  ku ngaliwatan ningkatkeun injeuman anggota “. pokna.   Acara RAT KPRI “ Sarimukti”  taun usaha 2013 nyokot tema “ Dengan Berkoperasi Kita Pererat Tali Silaturahmi Untuk Mencapai Kesejahteraan Lahir dan Bathin “ lumangsung  Saptu 29 Maret 2014  di aula gedong Koperasi  KPRI “Sarimukti” Jl.Centeh No.5 Kecamatan Batununggal kota Bandung  dijejeran Wakil Ketua :Asep Usman Sofyan,S.Pd,Sekretaris 1: Rahmat Kartolo,Sekretaris2: Dayat Hartono.S.Pd,Bendahara: Bambang Widotomo  sarta rengrengan Ketua  Pengawas periode 2013-2017  Suwandi ,S.Pd,Anggota Pengawas  Drs.Andi Hatta Aris jeung Sudarsa,S.Pd,MM  nu dina ieu kasempetan diluuhan pengurus PKPRI   Drs. Kustiwa Benoputra M.Pd, pengurus Dekopinda Drs.Asep Supriatna  sarta Sapri ti Diskoperindag kota Bandung.

Numutkeun  Solihin ngeunaan pelayanan ka anggota nyaeta ku diayakeunnana barang-barang  keperluan rumah tangga sacara kredit   jeung nginjeumkeun duit,  pelayan kredit  nu gedena kredit antara Rp 1.000.000,- nepi ka Rp 20.000.000,- ngawengku KMS jeung KML.Jumlah kredit  nu geus diinjeumkeun ka anggota di taun usaha 2013 Rp 2.011.083.000,- . Sedengkeun  hal sejenna nu perlu  digarap  di widang organisasi nyaeta ngamantebkeun hubungan organisasi  jeung nu aya pakuat pakaitna.  Koperasi Sarimukti salawasna  miara hubungan hade jeung instansi terkait. Majuna  koperasi salah sahijina hasil rojongan  bimbingan Dinas Koperasi,Dekopinda jeung PKPRI, PGRI Ranting Batununngal  jeung MK2S kecamatan Batunungal sarta jeung lembaga keuangan (Bank)  dina raraga gawe bareng permodalan.“Alhamdullilah ku ayana   rojongan  instansi terkait turta rempug jukungna sauyunanna  pangurus  sarta ti sakabeh  anggota  nu profesina  mayoritas  guru  Sekolah Dasar (SD) jeung penjaga sakola    salila  kapangurusanna , Koperasi “ Sarimukti “  geus meunang saniskara pangajen sarta geus mibanda  gedong  kantor koperasi sorangan .“ ceuk  Solihin ka Koran Giwangkara. Diakuina memang  di  taun buku 2013 aya penurunan  4,33 % anggota  nu tadina  taun 2012  jumlahna 346 anggota  ngurangan  jadi 331anggota  ,dibandingkeun jeung  nu asup  anggota  saeutik , balukar tina  lobana anggota pangsiun, 22 pindah, 1 anggota tilar dunya sarta henteu ayana pangangkatan  CPNS anyar di lingkungan guru jeung penjaga sakola  di kecamatan Batununggal. Jadi nu asup anggota anyarna ngan 8 anggota. Solihin nambahkeun  sok sanajan  aya penurunan jumlah anggota tapi beubeunangan tina ngagolangkeun duitna ,usahana ngaronjat malahan ngaleuwihan target. Sisa Hasil Usaha (SHU) taun  2013 meunang Rp 185.960.959,- tina rencana  target Rp.60.500.000,- sarta ngaronjat  dibanding jeung taun 2012 harita ngan meunang  Rp 61.312.884,-sedengkeun  pikeun taun usaha 2014 ditargetkeun kudu meunang Rp 251.959.811 “ Muga -muga tinekanan.” tandesna.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *