Kankemenag Kab.Ciamis H.Yusuf Meunang Gelar Doktor

Saupama diloyogkeun jeung paribasa sunda cunduk waktu nu rahayu ,ninggang mangsa nu sampurna,niti wanci nu mustari  pikeun Drs. H.Yusuf M.Pd   kiwari nyepeng kalungguhan  salaku Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Ciamis kacida tepat pisan waktuna  yen nu dicita-citakeun dipikahayangna nyaeta  di taun 2014  kudu bisa ngarengsekeun program S3na  (Doktor)  tinekanan. “Alhamdullilah  sok sanajan  sibuk  ku urusan kantor jeung kulawarga di imah  simkuring ahirna  bisa ngarengsekeun program  S3 di Program Pascarajana Konsentrasi Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara (Uninus) “ ceuk Yusuf ,netelakeun sarengsena sidang ujian terbuka   lumangsung  Rebo 23 April 2014 di kampus Jl.Soekarno-Hatta No.530 Bandung dipromotoran Prof.Dr.H.Dedi Mulyasana M.Pd , Ko Promotor  Prof.Dr.Cornelia Jane Benny M.Pd,anggota promotor  Dr.Gumilar MM sarta diluuhan  Direktur Program Pasca Sarjana Uninus Prof.Dr.H.Achmad Sanusi.SH,MPA.Dina  sidang terbuka Yusuf  meunang peunteun nyugemakeun ditandeskeun lulus Yudicium sangat memuaskan Indek Prestasi Kumulatif  (IPK) 3,49 mertahankeun disertasina “ Manajemen Peningkatan  Madrasah Bermutu” (Studi pada Madrasah Aliyah Kabupaten Ciamis) kukituna  boga hak  meunang make   gelar Doktor  widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan. Numutkeun Yusuf dina kasimpulan disertasina saperti diberitakeun Koran Giwangkara  netelakeun kawijaksanaan ngaronjatkeun madrasah aliyah bermutu dikaluarkeun ku Kemenag  kabupaten Ciamis geus cukup hade.Lengkah munggaranna kawijakan diarahkeun ka tilu Madrasah Aliyah Negeri (MAN ) pikeun diproyeksikeun jadi madrasah aliyah bermutu luyu jeung program unggulanna masing-masing.Sedengkeun tujuan jeung sasaran program ngaronjatkeunnana diorientasikeun kana jaminan mutu pendidikan,proses jeung output sangkan ngahasilkeun outcame nu andal turta  benefitna bener. “ Tapi strategi implementasi program peningkatan madrasah aliyah bermutu tacan lumangsung sacara utuh,tertib jeung seragam. “ Kajadian hal ieu balukar tina  henteu ayana  regulasi husus ngatur program peningkatan madrasah aliyah bermutu jadi pijakan yuridis kapastian programna “ ceuk Yusuf lulusan sarjana muda jurusan matematika , S1 Tarbiyah PAI  IAIN  SGD  Bandung, S2 Program Studi Matematika UPI Bandung.

Kukituna dina ieu kaempetan Yusuf miharep  kahareupna perlu ayana tarekah dina ngaronjatkeun madrasah aliyah bermutu dilakukeun ngaoptimalkeun sakabeh unsur  jeung nu aya pakuat pakaitna. “ Lengkah antisipatif nu kudu  dilakukeun nyaeta ngaronjatkeun manajemen ngokolakeun madrasah,kinerja kapamimpinan kepala madrasah.implentasi kurikulum leuwih komfrehensif terpadu,kualitas pendidik,tenaga kependidikan,ngamekarkeun sarana,prasarana pendidikan,ngokolakeun duit jeung pembiayaan  efektif,efisien,ngaronjatkeun ilubiungna masarakat,ngajalin kamitraan jeung instansi sejen sarta ngalakukeun kontrol turta pengawasan dina ngalaksanakeun program ngaronjatkeun madrasah aliyah bermutu.“ teges  Yusuf  kelahiran Cirebon 4 Agustus 1964 anak kagenep ti pasangan H.Umar (Alm) jeung ibu Hj.Rodiah (Alm). Inyana kawin jeung  Dra.Hj.Popon Solihat boga anak TILU  nyaeta A.Riki Rahnatulloh,Yusri Hidayatullah jeung Fritiatus Solihat. Samemeh nyepeng kalungguhan Kankemenag kabupaten Ciamis Yusuf kungsi jadi heula guru,Kepala  MAN di Cirebon ngajar matematik  sarta dosen di STIE, STIA  Ma’had Ali  , IAIN Syekh Nur Djati Cirebon .Kepala  Seksi Evaluasi & Supervisi,Kepala Seksi Kelembagaan di Bidang Mapenda Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat..Nyakitu deui keur  di  SLTP,SLA aktif  di Osis jeung Kepramukaan sarta waktu di kampus  organisasi kemahasiswaan malahan nepi ka ayeuna masih aktif di organisasi kemasyarakatan nyaeta masih jadi Ketua  LP Ma’Arif PCNU Cabang Cirebon  sarta Bendahara LP Ma’Arif PWNU Jawa Barat.(Suherman.S).-

Warta sejenna...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *