Kankemenag Kab.Ciamis H.Yusuf Meunang Gelar Doktor

Saupama diloyogkeun jeung paribasa sunda cunduk waktu nu rahayu ,ninggang mangsa nu sampurna,niti wanci nu mustari  pikeun Drs. H.Yusuf M.Pd   kiwari nyepeng kalungguhan  salaku Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Ciamis...