Ceuk Prof.Dr.Uman Suherman,AS.M.Pd : STIKES & AKBID Can Loba Mibanda Dosen Linier

Pikeun  ngabuktikeun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) geus   ngalaksanakeun  pendidikan  dumasar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)  bisa diaudit  ngaliwatan akreditasi..Kukituna  akreditasi  ngabogaan  sababaraha standar  ti  miti tata kelola,kemahasiswaan, penelitian,pengabdian, publikasi ,SDM nepi ka  kapasitas aspek  dosen. “Ngeunaan dosen  di  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), ,Akademi Kebidanan   (AKBID) , Akademi  Perawat (AKPER),Politeknik Kesehatan  kiwari  masih loba  nyanghareupan  masalah nyaeta   masih can loba  mibabanda   dosen linier “. Ceuk Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten Prof.Dr.Uman  Suherman A.S,M.Pd  dibarengan Kepala Bidang Kelembagaan  & Sistem Informasi Drs.Wahyudin Tahedi,M.Si  jeung Kepala Seksi Sistem Informasi Hary Iman Purwana,SH  waktu nepikeun   materi ” Akeditasi PTS Kesehatan “ dihareupeun  50 peserta  kagiatan “ Bimbingan Teknis Pengisiam Instrumem Akreditasi Bagi PTS Kesehatan (LAM-PT Kes) di lingkungan  Kopertis Wilayah IV Jabar Banten lumangsung  poe Salasa 3 Oktober 2017 di Gedong Diklat Kopertis Wilayah IV Jl.Raya Jatinangor Sumedang.

Numutkeun Uman Suherman  saperti diberitakeun Koran Giwangkara  nu nyababkeunnana memang kacida rumit pisan,  ayeuna pikeun ngabutuhkeun dosenna   nu ayana teh umumna  ngan Magister (S2)  Kesehatan Masyarakat,Keperawatan.Kebidanan wungkul sedengkeun dosen Doktor (S3) masih jarang.pisan can loba. Kulantaran nu nyayakakeun  Pendidikan S3 Keperawatan ngan aya di Universitas Indonesia (UI),wungkul sedengkeun di Universitas Pajajaran (UNPAD) can aya  sok komo can aya di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mah.  Kulituna  ku masih nyanghareupan  masalah ieu teh waktu ngabalitungkeun kontribusi peunten nu dibikeun tina aspek dosen  jadi ngurangan  sabab  aya sababaraha  diitung  diantarana wae  nu  kahiji kualifikasi akademik beuki loba Dr (S3) tangtuna beuki hade. “ Tong waka  ditanya Guru Besar (Profesor) ,Doktona ge susah  sok komo Profesorna,tapi diantara pasti aya   ngan professorna  naha anak kandung nu  dilahirkan ti  PTS na atawa  anak pungut .Mending anak pungut,Ieu  mah ketemu gede  naha di adopsi atawa henteu”.Pokna..Satuluyna nu kadua  kualifikasi akademik,jabatan fungsional,,umumna jabatan fungsional di STIKES,Akbid.STF maksimalna  kakara nepi ka Lektor ,sukur  pisan saupama  Lektor Kepala tapi  kanyataana Lektor Kepala   masih saeutik.,umumna  lolobana asisten tanpa jabatan. Saterusna katilu nu diitung  rasio dosen jeung  mahasiswa. Hal ieu bisa diakalan ku   dosen luar biasa,tapi pikeun nu kadua tadi jabatan  fungsional jeung  komplikasi akademik teh geuningan   jadi niley pengurang, kukituna  ayeuna  STIKES nu meunang akreditasi B institusi  ieu bener-bener  bisa diitung ku sabeulah  ramo leungeun nyaeta nu ngan hiji-hijina nyaeta   STKes Bakti Tunas Husada (STKes BTH)  kampusna di Jl.Cilolohan 36 Setiaratu,Kahuripan Tawang Tasikmalaya. Padahal STIKES na masih bete (anyar) , akreditasina geus alus  B ,lingkunganna  hade  kaasup asrama  diayakeunna  didieu. Uman Suherman umajak  pikeun  lembaga PTS Kesehatan lainna nu rek hayang hade nurutan,sok gancang uruskeun  saelat-elatna  Mei 2018  kudu geus ngajukeun  akreditasi institusi. Kukituna  saupama  aya nu  nanya kumaha  lamun liwat ti  bulan mei 2018  ,teu perlu nanya kitu ,,tapi siapkeun ti ayeuna .Saupama namya kitu hartina henteu tergerak  nyokot  sikep pikeun  akreditasi. Dina ieu kasempetan  Uman Suherman oge  ngainformasikeun  ngeunaan kagiatan nu matak  pikabungaheun   nyaeta satiap kagiatan mahasiswa bakal  dibere niley bobot nu mibanda kontribusi pikeun akreditasi .Baheula mah pan teu  kitu kulantaran   kagiatan kemahasiswaan ngan saukur  kagiatan akademik diselenggarakeunn ku  Direktorat Kemahasiswaan .Kukituna daek teu daek,  ti mimiti mahasiswa  asup salaku  mahasiswa  perlu dideteksi diidentifikasi dipaluruh masing-masing  bakatna.

Minat ka Prodi Kebidanan Turun

Diakui Uman Suherman Program Studi (Prodi)  Kebidanan saupama ayeuna narima mahasiswana  dua kelas  geus  hebat,kulantaran  minat  ka prodi kebidanan  turun kulantaran nu nuluykeun  ngan saeutik,, pangna  kebidanan jadi saeutik  akibat  ayana saingan paketrok jeung  institusi  sejen nyaeta jeung   profesi dokter kandungan ditambah  ku kabijakan pemerintah nu henteu ngarojong yen  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan   rujukanna kuduna mah  ka  bidan heula  ulah  langsung ka Rumah Sakit. Kukituna bidan ayeuna  profesina    hirup huripna ngan   di Puskesmas jeung di Rumah Sakit wungkul .Sedengkeun  bidan-bidan  nu buka praktek  di imah ayeuna geus teu payu loba nu  gulung tikar.Kondisi henteu payu ieu teh  ditambah deui ku  persepsi masarakat  yen kandungan  kudu dipariksa  ka  spesialis padahal sabenena lain widangna,ari sakadar mariksa mah ka bidan wae entong ka spesialis  kajaba  saupama aya   hal-hal malapetaka pikeun  janin  kakara ,dirujuk ku  bidan,tapi masasrakat kiwari henteu kitu ,pokona keren, komo lamun dokterna teh spesialis  nyaeta spesialis kandungan. Uman Suhernan oge peupeujeuh  sasama STIKES meunang saingan ku kahadean tapi henteu meunang saling nyilakakeun,kulantaran  prinsif  Kopertis sarerea kudu  maju..Kade  ulah mentingkeun sangkan loba duit kelas jauh dilakukeun  ngajadikeun abrul abrulanna  mahasiswa   ti bandung kuliah ka sunedang ,ti sumedang kuliah ka bandung ,ti bandung ka tasik .di tasik ka ciamis di cianis ka garut ujung-ujungna ulah ka nepi  jadi boomerang.

Memang bener meunang mahasiswa loba  tapi waktu  lulusanna henteu nunjukeun  kamampuan bakal aya paribasa  gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya,eta pan  jadi boomerang .Nyakitu deui kagiatan praktek kudu dilaksanakeun sacara professional,ulah tepi ka henteu professional sapaerti remen kajadian  di kelas karyawan  aya  mahasiswa di hiji  Rumah Sakit ,kulantaran Rumah Sakitna boga PTS Kesehatan  tuluy praktekna di rumah sakitna eta keneh. “ Numutkeun simkuring  kalakuan kitu teh, henteu adil ,da eta mah lain praktek ,tapi  digawe sapopoe dianggap praktek ,mani ngeunah pisan eta kuliah “.pokna  Sedengkeun  nu pamungkas nyaeta  Penjaminan Mutu Internal. Saupama geus ngomongkeun ngeunaan   standar tuluy  tata kelola  geus  dumasar  Stadar Operating Prosedure (SOP) daek teu daek  akreditasi dilakukan lain lima  tahun sakali tapi kudu  satiap waktu  kulantatran   hakekat dasar  :akreditasi  teh lain  kawajiban lamun  menyelenggarakeun pendidikan  dumasar SNPT tapi  sabenerna  ngarupakeun tarekah pikeun  nunjukeun  yen  lembaga setara jeung  instuisi sejen  sok komo nu paling hade lembaga ngawujudkeun  mutu  lain dumasar berdasarkan SNPT tapi ngaleuwihan standar SNPT kumaha  carana   ? Lembaga hayang  diluhureun SNPT   kukituna  dosen tetap  kudu saloba-lobana jadi lain nyokot minimalis (Suherman.S).-

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *