H.Iwa Wiswara Syamsu Meunang Gelar Doktor

Drs.H.Iwa Wiswara Syamsu M.M.Pd  kiwari nyangking kalungguhan salaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bandung jeung SMKN 16 Bandung sarta kungsi Plt SMKN 4 Bandung dina poe Rebo 3...